Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Aktuality • Kultúra •
2011. okt. 28

Anjeli sa vrátia

Základná umelecká škola Štefana Németha Šamorínskeho Vás pozýva na umelecký večer spojený s otvorením výstavy obrazov Márie Kovalčíkovej – Vilčekovej a akademického maliara Tibora Andrásyho: Anjeli, dňa 10. novembra o 18.00 hod v koncertnej sále ZUŠ

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, budú dňa 2.11.2011 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice s číslami domov:
- Aktuality • Šport •
2011. okt. 26

Coupe de Samaria 2011

Európsky pohár v šerme fleuretom kadetiek 29 - 30. X. 2011 od 09, 00 hod v šermiarskom pavilóne FINÁLE - 29.X.2011 od 18,00 hod v MsKS - jednotlivci FINÁLE - 30.X.2011 od 16,00 hod v MsKS - družstvá
- Aktuality • Oznámenie •
2011. okt. 25

Odchytený pes

Hľadá sa pôvodný majiteľ psa, ktorý bol odchytený dňa 12.10.2011 na Hlbokej ulici. Pes sa nachádza v odchytovej stanici mestskej polície Šamorín.
- Aktuality • Kultúra •
2011. okt. 21

Ilona Németh: Brána

AT HOME GALLERY pozýva Vás a Vašich priatel'ov na vernisáž výstavy ILONA NÉMETH/ BRÁNA. Vernisáž: 23. 10. 2011, 17:00

Verejný ochranca práv

Verejný ochranca práv doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. svoju činnosť vykonáva už aj v Trnavskom samosprávnom kraji v priestoroch Úradu Trnavského samosprávneho kraja v čase 8.00 až 16.00 hod. 12. októbra, 9. novembra, 14. decembra
- Aktuality •
2011. okt. 17

OZNÁMENIE

Vážený občania, oznamujeme Vám, že dňa 22.10.2011 /sobota/ sa uskutoční separovaný zber nebezpečného odpadu z domácností. Nebezpečné odpady môžu odovzdať len obyvatelia Šamorína - fyzické osoby (nie firmy a právnické osoby!) s platným občianskym preukazom.

Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku mesta Šamorín z dôvodu hodného osobitného zreteľa

MPBH Šamorín s.r.o. – správca majetku mesta Šamorín podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s § 22 písm. d) a h) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 2/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom...
- Aktuality • Kultúra •
2011. sep. 24

Hommage ´a Ferenc Liszt

Srdečne Vás pozývame na koncert organizované k dve stému výročiu narodenia hudobného skladateľa. Miesto: ZUŠ Németha-Šamorínskeho 25. október 2011 (utorok) 18.30
- Aktuality • Kultúra •
2011. sep. 22

Výstava

Vernisáž výstavy Výber autorov Györgya Vargu a Ferenca Lebóa z Mosonmagyaróváru.
- Aktuality • Oznámenie •
2011. sep. 19

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase zimného vykurovania

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas zimného vykurovania. V tomto období dochádza k častým vznikom požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých prípadoch dochádza aj k zraneniam či úmrtiam osôb.
- Aktuality • Oznámenie •
2011. sep. 16

Fotosúťaž: Šamorín – moje mesto

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne vyhlasuje fotosúťaž: „Šamorín – moje mesto“ Tematika: Mesto Šamorín, architektúra, svetlá, skryté poklady, pulz života, atmosféra mesta, kultúra, tajomstvá, osobné vzťahy...
4770 nájdených
Skip to content