Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Spis číslo: 3290/2020 Lokalita: Požiarnícka ulica, parc. č.: 1236  k.ú. Šamorín Dátum podania žiadosti : 25.09.2020 Žiadateľ: Mgr. Viliam Harvan...

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny   Spis číslo: 3212/2020 Lokalita: Mliečňanská ulica, parc. č.: 1439/8  k.ú. Šamorín Dátum podania žiadosti : 08.09.2020 Žiadateľ: Agneša Bodóová,...
865 nájdených