Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Materiály z web ÚVZ SR z 37. týždňa 2021

v súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe predkladáme materiály z web ÚVZ SR z 37. týždňa 2021 v zložení: – uznesenie vlády SR č. 528 zo 16. septembra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 – ...

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny   Spis číslo: 4746/2021 Lokalita: Nová ulica, parc. č.: 589  k.ú. Šamorín Dátum podania žiadosti : 31.08.2021 Žiadateľ: Kirchnerová Irena, Nová...
1016 nájdených