Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Aktuality • Samospráva •
2013. feb. 05

Zápis do materských škôl

Mesto Šamorín ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v Šamoríne po dohode s riaditeľmi materských škôl v zmysle §59 ods. 3) zákona č. 245/2009 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamuje, že zápis do materských škôl n...
- Aktuality • Samospráva •
2013. jan. 09

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle §12 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24.januára 2013 o 17.00 hod. vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska v Šamoríne....
- Aktuality • Samospráva •
2012. dec. 11

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle §12 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2012 o 15.30 hod. vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska.
- Aktuality • Samospráva •
2012. nov. 26

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle §12 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29.11.2012 o 15.30 hod. vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska.
- Aktuality • Samospráva •
2012. okt. 22

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle §12 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. októbra 2012 o 15.30 hod. vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska.
- Aktuality • Samospráva •
2012. aug. 16

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23. augusta 2012 o 15.30 hodine vo Veľkej sále mestského kultúrneho strediska.
- Aktuality • Samospráva •
2012. júl. 19

UPOZORNENIE

Mesto Šamorín ako správca dane v zmysle § 52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v najbližšej dobe zverejní zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. 12. 2011. Daňoví dlžníci môžu svoje podlžnosti – daňové nedoplatky – splatiť v čase...
- Aktuality • Samospráva •
2012. apr. 19

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. apríla 2012 o 15.30 hod. v konferenčnej miestnosti FÓRUM INŠTITÚTU.
- Aktuality • Samospráva •
2012. feb. 23

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 1. marca 2012 o 15.30 hod. v konferenčnej miestnosti FÓRUM INŠTITÚTU.
- Aktuality • Samospráva •
2012. jan. 20

Pozvánka

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. januára 2012 /štvrtok/ o 15.30 hod. vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska.
- Aktuality • Samospráva •
2012. jan. 11

Tešíme sa na našich budúcich prváčikov

ZŠ Mateja Bela, Kláštorná 4, Šamorín uskutoční zápis do 1. ročníka v školskom roku 2012/2013 v dňoch: streda 08. 2. 2012 - piatok 10. 2. 2012 od 15.00 h. do 18.00 h. a v sobotu 11. 2. 2012 od 9.00 h. do 12.00 h.
- Aktuality • Samospráva •
2011. dec. 22

Silvester 2011

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne Vás pozýva 31. decembra od 23.00 hod. na Hlavné námestie. 24.00 hod.: ohňostroj. Novoročný príhovor: primátor mesta Gabriel Bárdos
193 nájdených
Skip to content