Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

III. veľké jarné upratanie

Komisia ochrany životného prostredia Mestského zastupiteľstva v Šamoríne touto cestou pozýva každého občana mesta Šamorín, ktorému záleží na čistom a bezodpadovom životnom prostredí na III. veľké jarné upratanie /zber odpadov/ vonkajších priestranstiev Šamorína, ktoré s...
- Aktuality • Samospráva •
2010. mar. 05

Odchytený pes

Mestská polícia v Šamoríne oznamuje, že na internetovej stránke mesta: www.samorin.sk budú zverejňované fotografie odchytených psov. Keď k odchyteným psom sa do 7 dní nikto neprihlási, resp. sa ich nepodarí k niekomu umiestniť, tak podľa VZN č. 5/2003 § 6 po konzultácii ...
- Aktuality • Samospráva •
2010. mar. 01

Výberové konanie

Primátor Mesta Šamorín v zmysle zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie odborný referent pre riadenie a implementáciu investičných projektov s nástupom od 15.apríla 2010.

OZNÁMENIE O DRAŽBE

Mesto Šamorín vyhlasuje dobrovoľnú dražbu na získanie práva nájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Šamorín a v správe AREA Šamorín s.r.o., ktorá sa uskutoční dňa 2. februára 2010 o 10,00 hod.na Mestskom úrade v Šamoríne, v zasadacej miestnosti, II. poschodie, č.dv....

Oznámenie o dražbe

Mesto Šamorín vyhlasuje dobrovoľné dražby na získanie práva nájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Šamorín a v správe AREA Šamorín s.r.o., ktoré sa uskutočnia dňa 11. januára 2010 na Mestskom úrade v Šamoríne, v zasadacej miestnosti, II. poschodie, č. dverí...
- Aktuality • Samospráva •
2009. nov. 19

Návšteva mikuláša

Na Hlavné námestie v Šamoríne príde Mikuláš 4. decembra 2009 o 16.00 hod. a vo svojom batohu prinesie šamorínskym deťom mnoho sladkostí. Po jeho príchode sa rozsvietia aj svetlá na mestskom vianočnom stromčeku. Ak máte čas, zastavte sa na námestí!

Verejná súťaž na realizáciu stavebných prác

Mesto vypisuje verejnú súťaž na realizáciu stavebných prác - nájomné byty Šámot

Oznámenie o dražbe

Mesto Šamorín vyhlasuje dobrovoľnú dražbu na získanie práva nájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Šamorín a v správe AREA Šamorín s.r.o., ktorá sa uskutoční dňa 25. augusta 2009 o 10.00 hod.na Mestskom úrade v Šamoríne, v zasadacej miestnosti, II. poschodie, č. dverí...

Výberové konanie

Mesto Šamorín v zmysle § 4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na...

Výberové konanie

Mesto Šamorín v zmysle § 4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na...

POZVÁNKA

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16. apríla 2009 /štvrtok/ o 15.30 hod. vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska. ...

II. JARNÉ UPRATANIE

Komisia ochrany životného prostredia Mestského zastupiteľstva v Šamoríne touto cestou pozýva každého občana mesta Šamorín, ktorému záleží na čistom a bezodpadovom životnom prostredí na II. veľké jarné upratanie /zber odpadov/ vonkajších priestranstiev Šamorína ktoré ...
193 nájdených
Skip to content