Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Stanovisko – ONE FEST

Mesto Šamorín sa v plnej miere dištancuje od škandalózneho podujatia One Fesztivál, a od jeho nezodpovedného hlavného organizátora Občianskeho Združenia Reflecteur, zastúpeného Tomášom Mérim. Mesto Šamorín sa na organizácii tohto podujatia nepodielalo, a preto za jeho priebeh...

Cestovný poriadok

Vážení občania! Mestský úrad v Šamoríne Vás touto cestou žiada, ak máte k súčasne platným cestovným poriadkom nejaké požiadavky, resp. pripomienky, zašlite ich do termínu 18.9.2008 na adresu MsÚ v Šamoríne, Hlavná 37, 931 01 Šamorín alebo na info@samorin.sk Ďakujeme....

Vážení občania!

Letné obdobie sa vyznačuje u poľnohospodárov zvýšenou činnosťou súvisiacou so zberom a uskladňovaním úrody. V tomto období každoročne dochádza k zvýšenému počtu požiarov. Najčastejšími príčinami sú zakladanie ohňov v prírode, spaľovanie slamy, vypaľovanie suchých porastov,...

Voľby hlavného kontrolóra

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na základe uznesenia č. 13/2008/XVIII zo dňa 27. 06. 2008 vyhlasuje v súlade s 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 21. 08. 2008 za deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šamorín,

Vážení spoluobčania!

Iba pár mesiacov nás delí od chvíle, keď slovenskú korunu nahradí euro. Prechod na európsku menu využívajú vo svoj prospech tzv. ziskuchtiví občania, ktorí sa neštítia podvádzať najmä starších ľudí, ktorí svoje úspory nezverili finančným inštitúciám, ale ich držia v domácom...

Urobme spolu niečo dobré pre Šamorín!

Komisia ochrany životného prostredia Mestského zastupiteľstva v Šamoríne touto cestou pozýva každého občana mesta Šamorín, ktorému záleží na čistom a bezodpadovom životnom prostredí na I. veľké jarné upratanie /zber odpadov/ vonkajších priestranstiev Šamorína, ktoré sa uskutoční...

POZVÁNKA

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. februára 2008 /štvrtok/ o 15.30 hod. vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska.

Zápis žiakov do 1.ročníka

ZŠ Šamorín, Kláštorná 4 uskutoční zápis do 1.ročníka v školskom roku 2007/2008 v dňoch: piatok 08.02.2008 od 14.00 do 18.00 h. sobota 09.02.2008 od 09.00 do 13.00 h.

Oznámenie o dražbe 3-izbového bytu

Mesto Šamorín, Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín vyhlasuje dobrovoľnú dražbu na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Šamorín, ktorá sa uskutoční dňa 16. 1. 2008 o 10,00 hod. na Mestskom úrade v Šamoríne, v zasadacej miestnosti, II. poschodie, č. dv. l. Viacej:...

Návšteva Mikuláša na Hlavnom námestí

5. decembra o 16.00 hod. zavítal Mikuláš aj na Hlavné námestie mesta. Zazneli vianočné piesne v podaní Móniky Rigóovej a prítomných ako aj Mikuláša privítal aj primátor mesta Károly Domsitz. Fotky z akcie pod menu galéria.

Oznámenie

Informovanie žiadateľov - budúcich odberateľov zemného plynu: Žiadateľ - budúci odberateľ zemného plynu, ktorý žiada o bybudovanie plynovodnej prípojky postupuje nasledovným spôsobom:

Výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka mestskej polície

Primátor Mesta Šamorín v zmysle zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka mestskej polície s nástupom od 1. januára 2008
185 nájdených
Skip to content