Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Urobme spolu niečo dobré pre Šamorín!

Komisia ochrany životného prostredia Mestského zastupiteľstva v Šamoríne touto cestou pozýva každého občana mesta Šamorín, ktorému záleží na čistom a bezodpadovom životnom prostredí na I. veľké jarné upratanie /zber odpadov/ vonkajších priestranstiev Šamorína, ktoré sa uskutoční...

POZVÁNKA

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. februára 2008 /štvrtok/ o 15.30 hod. vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska.

Zápis žiakov do 1.ročníka

ZŠ Šamorín, Kláštorná 4 uskutoční zápis do 1.ročníka v školskom roku 2007/2008 v dňoch: piatok 08.02.2008 od 14.00 do 18.00 h. sobota 09.02.2008 od 09.00 do 13.00 h.

Oznámenie o dražbe 3-izbového bytu

Mesto Šamorín, Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín vyhlasuje dobrovoľnú dražbu na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Šamorín, ktorá sa uskutoční dňa 16. 1. 2008 o 10,00 hod. na Mestskom úrade v Šamoríne, v zasadacej miestnosti, II. poschodie, č. dv. l. Viacej:...

Návšteva Mikuláša na Hlavnom námestí

5. decembra o 16.00 hod. zavítal Mikuláš aj na Hlavné námestie mesta. Zazneli vianočné piesne v podaní Móniky Rigóovej a prítomných ako aj Mikuláša privítal aj primátor mesta Károly Domsitz. Fotky z akcie pod menu galéria.

Oznámenie

Informovanie žiadateľov - budúcich odberateľov zemného plynu: Žiadateľ - budúci odberateľ zemného plynu, ktorý žiada o bybudovanie plynovodnej prípojky postupuje nasledovným spôsobom:

Výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka mestskej polície

Primátor Mesta Šamorín v zmysle zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka mestskej polície s nástupom od 1. januára 2008

Aglomerácia Šamorín

V najbližších dňoch sa na území Šamorína začne investícia „Aglomerácia Šamorín“, čo zahŕňa výstavbu chýbajúcej vodovodnej a kanalizačnej siete. Týka sa to hlavne ulíc Hrnčiarskej a Cintorínskej. Vyplývajúc z tejto skutočnosti dôjde k tejto oblasti k uzavretiu časti...

Oznámenie o dražbe 2-izbového bytu

Mesto Šamorín, Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín vyhlasuje dobrovoľnú dražbu na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Šamorín, ktorá sa uskutoční dňa 30. 10. 2007 o 10,00 hod. na Mestskom úrade v Šamoríne, v zasadacej miestnosti, II. poschodie, č. dv. l. Viacej:...

Výberové konanie

Primátor Mesta Šamorín v zmysle zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie odborného referenta spoločného obecného úradu – stavebný úrad ďalej vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho...

Verejná súťaž

Mesto Šamorín vyhlasuje verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy na odkúpenie a zástavbu pozemku p.č 1921/58 KÚ Šamorín a na uzavretie kúpnej zmluvy na odkúpenie a zástavbu pozemku p.č 1921/57 KÚ Šamorín. Bližšie informácie pod sekciou „Vere...

Na križovatke pred kultúrnym domom sa zmenilo cestné značenie

Na križovatke pred kultúrnym domom sa zmenilo cestné značenie. O tom hovorí primátor mesta Károly Domsitz...
192 nájdených
Skip to content