Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

SAD Dunajská Streda, a.s. oznamuje, že dňom 17.3.2020 bude na pokyn TTSK premávať v redukovanom režime ako v medzisviatkovom období na konci kalendárneho roka.
Spoje označené značkou x10, x27 a x36 nepremávajú.
Spoje označené značkou x, x11 a x22 premávajú.

Vstup do autobusu bude povolený iba cestujúcim s rúškami, resp. cestujúcim s primeranou ochranou tváre.

Vstup do autobusu nebude prednými dverami umožnený.
Cestujúci sa budú prepravovať bezplatne.
SAD Dunajská Streda, a.s. ďalej oznamuje, že tieto opatrenia platia aj pre MHD v meste Galanta a Sereď.
MHD v meste Dunajská Streda bude rozhodnutím krízového štábu do odvolania úplne pozastavená.


Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 nasledovné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19:

 • povinná 14-dňová domáca karanténa od 13. 3. 2020 od 7.00 h až do odvolania pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Za nedodržanie domácej karantény hrozí sankcia vo výške 1 659 eur. Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia, sú povinné bezprostredne po návrate na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o domácej izolácii.

Počas tejto doby ste povinní:

 • Sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu.
 • Zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie).
 • Zdržať sa cestovania.
 • Zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem.
 • Zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie.
 • Zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

Opatrenie sa nevzťahuje na:

 • vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,
 • vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta,
 • pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letoch,
 • posádku v lodnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,
 • rušňovodičov a strojvodcov v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie.
Skip to content