Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

COVID-19: od stredy 20. mája pristupujeme k výraznému uvoľňovaniu opatrení

2020. máj. 20

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4291:-covid-19-od-stredy-20-maja-pristupujeme-k-vyraznemu-uvoovaniu-opatreni&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

COVID-19: od stredy 20. mája pristupujeme k výraznému uvoľňovaniu opatrení
Pondelok, 18 Máj 2020 18:08
Na Slovensku pristupujeme vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu od stredy 20. mája k výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19.

PREVÁDZKY, SLUŽBY

·       Otvoria sa obchodné centrá s výnimkou detských kútikov.

·       Všetky otvorené prevádzky, vrátane tých v obchodných centrách, budú môcť mať vo svojich priestoroch viac zákazníkov – kým doteraz to bol jeden zákazník na 25 štvorcových metrov, po novom to bude jeden zákazník na 15 štvorcových metrov.

·       Bude umožnené stravovanie aj v interiéri prevádzok, vrátane hotelových reštaurácií, za dodržania rovnakých podmienok, aké v súčasnosti platia na vonkajších terasách. Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania bude možné predĺžiť do 22:00.

·       Otvoriť budú môcť aj tetovacie štúdiá a tiež prevádzky poskytujúce nastreľovanie náušníc, piercing, permanentný make-up.

·       Bude možné otvoriť vnútorné priestory turistických atrakcií okrem vnútorných priestorov ZOO a botanických záhrad.

·       Bude možná prevádzka kín, divadiel či organizácia hromadných podujatí s maximálnym počtom ľudí 100. Organizovanie valných zhromaždení či snemov bude možné organizovať bez obmedzenia počtu zúčastnených.

·       Vnútorné plavárne a športoviská môžu otvoriť len pre športové kluby. Vonkajšie športoviská budú môcť fungovať bez ohľadu na druh športu, no bez použitia šatní a prítomnosti obecenstva, toalety budú sprístupnené.

·       Sanitárny deň v nedeľu pre prevádzky zostáva zachovaný, rovnako ako aj vyhradený nákupný čas pre seniorov od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 11:00 v potravinách a drogériách .

RÚŠKA

·       Naďalej bude povinné nosenie rúšok v interiéroch.

·       V exteriéri nebude potrebné nosiť rúško vo vzdialenosti päť metrov a viac od osôb mimo spoločnej domácnosti.

HRANICE (OD ŠTVRKA 21.MÁJA)

·       Povinnosť karantény (štátnej, domácej) alebo predloženia negatívneho testu sa po novom nebudú týkať ani osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí vycestujú do Maďarska, Poľska, ČR, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Švajčiarska a Nemecka s tým, že je potrebné sa na územie SR vrátiť do 24 hodín. Pred odchodom zo SR bude potrebné vyplniť formulár o čase opustenia územia, ktorý potvrdí na hraniciach príslušník policajného zboru.

ŠKOLY, ŠKÔLKY

·       Od prvého júna sa otvoria všetky škôlky, vrátane špeciálnych, pričom na jednu triedu pripadne najviac 15 detí.

·       Takisto môžu zriaďovatelia otvoriť základné školy (1. až 5. ročník), vrátane špeciálnych, pričom v jednej triede bude môcť byť najviac 20 detí.

·       Rovnako sa budú môcť otvoriť aj školské kluby.

·       Návrat do výchovno-vzdelávacích zariadení bude dobrovoľný, rodičia sa budú môcť rozhodnúť nechať deti naďalej doma.

·       Bližšie informácie k téme zverejní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

HLAVNÝ HYGIENIK SR JÁN MIKAS:

„Výrazné uvoľňovanie obmedzení je výsledkom snahy nás všetkých.  Ďakujem ľuďom, ktorí dokázali vydržať opatrenia, ktoré sme pripravovali občas s ťažkým srdcom, no vzhľadom na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 bolo ich prijatie v tom čase potrebné. Rovnako ďakujem všetkým odborným pracovníkom regionálnych úradov verejného zdravotníctva v teréne i v laboratóriách a ďalším mnohým zainteresovaným zložkám za maximálne nasadenie v týchto náročných časoch. Boj s ochorením COVID-19 ešte nekončí, ale dúfam, že spoločnými silami sa nám podarí dospieť do situácie, kedy budeme môcť uvoľniť ďalšie obmedzenia. Epidemiologickú situáciu naďalej pozorne sledujeme.“

HLAVNÁ ODBORNÍČKA HLAVNÉHO HYGIENIKA SR PRE EPIDEMIOLÓGIU MÁRIA ŠTEFKOVIČOVÁ:

„Epidemiologická situácia je aktuálne veľmi dobrá, zaznamenávame len pár pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 buď v podchytených ohniskách nákazy alebo v štátnej karanténe, čo znamená, že situáciu máme pod kontrolou. Radi by sme požiadali rodičov, aby stále dávali pozor na to, kam vezmú svoje deti. Stále platí základné a veľmi účinné pravidlo v boji proti infekčným ochoreniam – nosenie rúšok a udržiavanie adekvátnej vzdialenosti od iných ľudí. Vírus sa prenesie len vtedy, ak mu to dovolíme.“

Úrad verejného zdravotníctva SR aktuálne pracuje na bližšej špecifikácii opatrení, s ich definitívnym znením bude verejnosť oboznámená.

 

https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-18-05-2020-opatrenia-uvolnenie

COVID-19: Uvoľňujú sa ďalšie opatrenia, od 1. júna sa otvárajú školy a škôlky

Kľúčové slová

Ministerstvo zdravotníctva SR

Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu sa od stredy 20. mája spúšťa štvrtá fáza uvoľňovania opatrení. Otvoria sa obchodné centrá, kiná, divadlá, či hromadné podujatia do 100 ľudí. Zároveň nebude povinné nosenie rúšok v exteriéri pri odstupoch medzi ľuďmi nad päť metrov. Od 1. júna sa deti budú môcť vrátiť do škôlok a škôl na 1. až 5. stupni. Informoval o tom dnes premiér Igor Matovič.

Naša spoločná zodpovednosť za predošlé dva týždne nám priniesla toto najväčšie uvoľnenie,” skonštatoval premiér Matovič. Máme veľmi dobré výsledky a musíme si ich chrániť, dodal.

Od stredy sa otvárajú obchodné centrá, bez detských kútikov. Budú sa v nich musieť dodržiavať dvojmetrové rozostupy medzi ľuďmi. Na základe plochy sa vypočíta maximálny počet ľudí v obchodných centrách. Na jedného zákazníka má pripadať 15 metrov štvorcoých, namiesto doterajších 25 metrov štvorcových.

Otvoria sa aj kiná a divadlá a iné hromadné podujatia do 100 ľudí. Turisti sa už dostanú aj do vnútorných priestoroch turistických atrakcií, okrem zoologických a botanických záhrad.

Vonkajšie športoviská budú otvorené už pre všetky druhy športov, nielen pre bezkontaktné športy, naďalej však bez šatní a obecenstva. Spúšťa sa aj prevádzka vnútorných plavární a športovísk, ale len pre športové kluby.

Verejné stravovanie bude možné aj v interiéroch za rovnakých podmienok ako stravovanie na vonkajších terasách (stoly 2 metre od seba, pri stole dve osoby, alebo rodičia s deťmi). Otváracie hodiny sa predlžujú do 22. hodiny.

Od štvrtka zároveň platí zmena na hraniciach. Ak ktokoľvek s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku  odcestuje do nasledujúcich krajín – Poľsko, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Nemecko a Švajčiarsko a vráti sa do 24 hodín, nemusí ísť ani do karantény a ani nebude potrebovať negatívny test na COVID-19.

Od 1. júna budú môcť zriaďovatelia otvárať všetky ročníky škôlok a 1. až 5. ročník základných škôl. Návšteva školy bude dobrovoľná. Školy budú fungovať v obmedzenom režime, v materských školách bude môcť byť v triede maximálne 15 detí, v základných školách najviac 20 žiakov v triede. ​

Dátum: 18. mája 2020