Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Deň bez áut aj v Šamoríne

2019. sep. 20

Na záver Európskeho týždňa mobility usporiadal referát dopravy, verejného poriadku a bezpečnosti Deň bez áut, do ktorého sa zapojili tucty školákov. Žiaci zo všetkých mestských základných škôl riešili teoretické testy, zúčastnili sa kurzu prvej pomoci a na improvizovanom dopravnom ihrisku v centre mesta zúročili svoje vedomosti z oblasti bezpečnosti premávky. Do organizácie podujatia sa zapojil aj miestny spolok Slovenského Červeného kríža, ako aj dunajskostredské oddelenie dopravnej polície. Na paneloch pred mestským úradom boli prístupné detské kresby, ktoré prišli do výtvarnej súťaže Prejdime sa spolu!
Šamorín ako prvé mesto na Slovensku usporiadal v roku 2014 pre deti podujatie venované dopravnej bezpečnosti a každý rok sa zapája do Európskeho týždňa mobility. Cieľom podujatia je upozorniť ľudí na to, že v meste sa ľahšie prepravuje na bicykli či kolobežke, ktoré navyše nepredstavujú environmentálnu záťaž.
Detské kresby budú do 27. septembra vystavené pred kultúrnym domom, radnicou a knižnicou a na facebookovej stránke mesta sa dá za ne aj hlasovať.