Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Dnes je Svetový deň vody – podujatia sa konajú aj v našom meste

2018. mar. 22

Ku Svetovému dňu vody sa konajú podujatia aj v Šamoríne. Pracovníci dunajskostredského odštepného závodu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. so sídlom v Nitre už v ranných hodinách „obsadili“ Hlavné námestie, kde rozložili ťažkú techniku a zariadenia používané pri zabezpečovaní dodávky pitnej vody pre obyvateľstvo. Deťom samozrejme dovolili aj z celkom zblízka si obzrieť vozidlá a ich vybavenie, z čoho mali veľké potešenie. V stánku oproti budovy Mestského úradu vykonávali pracovníci laboratórií ZsVS, a. s. bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody z lokálnych zdrojov (domových studní) na celkovú tvrdosť a dusičnany.
Ing. Ladislav Sebő, riaditeľ dunajskostredského odštepného závodu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. so sídlom v Nitre uviedol, že podobnými akciami chcú upriamiť pozornosť obyvateľstva na dôležitosť ochrany vody a vodných zdrojov.
„Voda je azda najdôležitejším životodarným elementom, preto je dôležité, aký je k nej náš postoj. Touto, už tradičnou akciou, ktorú usporadúvame v mestách nášho okresu, sa snažíme osloviť všetky vekové kategórie. Pre školákov sme vyhlásili výtvarnú súťaž, do ktorej bolo zaslaných vyše sto kresieb. Jej vyhodnotenie prebehne zajtra, v priestoroch Základnej umeleckej školy“ – povedal.
22. marec bol vyhlásený za Svetový deň vody v roku 1992 konferenciou OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED) v Rio de Janeiro. Jeho poslaním je upozorniť verejnosť na dôležitosť čistej vody, ktorá by mala byť dostupná pre každého obyvateľa našej planéty, ako aj na zraniteľnosť zásob pitnej vody.

Skip to content