Environmentálna výchova v priestoroch Korony

Budovu zrekonštruovanej Korony využije mesto v rámci nového projektu environmentálnej výchovy. Mesto Šamorín v auguste otvorilo pre verejnosť budovu bývalého paulánskeho kláštora, rekonštruovanej podporou Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko. a v blízkej budúcnosti tu budú prebiehať aj aktivity environmentálnej výchovy. V rámci projektu „Trvalo udržateľná environmentálna výchova v oblasti Szigetközu a Žitného ostrova”, podporovaného Programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika- Maďarsko sa tu vytvorí miestnosť pre workshopy v ktorej sa budú venovať študenti v rámci celodenných podujatí témam, súvisiacich s dunajskou prírodou. Počas leta budú organizované 2 x týždenné tábory podobného zamerania aj za účasti mladých z Mosonmagyaróváru. Pre verejnosť bude zaujímavá aj výstava „Dunaj na okolí Šamorína“, ktorá bude inštalovaná taktiež v Korone. Učebné pomôcky nakúpené v rámci projektu budú aj v budúcnosti využívané žiakmi miestnych základných škôl. Mesto Šamorín je zakladateľom Natúrparku Žitný ostrov a v projekte bude užitočným partnerom organizácií, ktoré sa tejto téme venujú dlhodobo: Národný park Fertő-Hanság, Natúrpark Szigetköz, Združenie Pisztráng, Mesto Mosonmagyaróvár, resp. RRA Šamorín. Vďaka plánovaným aktivitám projekt prispeje aj k rozvoju činnosti Natúrparku Žitný ostrov. Mesto Šamorín je v projekte podporený Európskym fondom regionálneho rozvoja čiastkou 48 563,47 €.