Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Samospráva vyhlasuje výtvarnú súťaž Cestujme zodpovedne!
19. októobra 2022
V nadväznosti na podujatia Európskeho týždňa mobility, vyhlasuje samospráva Mesta Šamorín výtvarnú súťaž pre škôlkarov a žiakov základných škôl s názvom Cestujme zodpovedne! Jej cieľom je upriamiť pozornosť na dôležitosť dodržiavania pravidiel cestnej premávky a na alternatívne spôsoby dopravy, ktoré menej zaťažujú životné prostredie.

Diela bude hodnotiť porota v troch kategóriách: škôlkari, žiaci prvého stupňa ZŠ a žiaci druhého stupňa ZŠ. Formát výkresov je A3, technika je voliteľná.

Kresby treba doručiť do 31. októbra 2022 na nasledovnú adresu: Mestský úrad Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín.

Na zadnej strane výkresu nezabudnite uviesť meno žiaka a školu/triedu, ktorú navštevuje.

Takýto bol Európsky týždeň mobility v Šamoríne
17. októbra 2022
Od 16. do 22. septembra sa konal Európsky týždeň mobility, do ktorého sa zapojili aj základné školy nášho mesta. Pred rokmi Šamorín ako jedno z prvých miest na Slovensku sa zapojil do tejto kampane na podporu alternatívnych, ekologických foriem dopravy.

Tento rok sa zdobenia, vymaľovania ciest pred školami v našom meste zúčastnilo viac ako 600 žiakov a učiteľov. V pondelok sa na ateliér premenil úsek novej cyklotrasy pred Základnou umeleckou školou Štefana Németha-Šamorínskeho, v utorok bola vyzdobená cesta pred ZŠ v Mliečne, v stredu pred ZŠ Mátyása Korvína a vo štvrtok úsek cesty pred ZŠ Mateja Bela. Hoci počasie nebolo najpriaznivejšie, deti a učitelia sa do práce vrhli s veľkým nadšením a odhodlaním. Výsledky si môžete pozrieť v našej fotogalérii. Videozáznamy z podujatia nájdete na facebookovskej stránke nášho mesta.

Skip to content