Čas: 2008.02.08. Zábava a voľný čas, Miesto konania: veľká sála Gymnázia Imre Madácha, Organizátor: Komisia športu a mládeľe pri šamorínskej samospráve