Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Holnaptól tilos behajtani a Kaufland felől a Kaszárnya utcába!

2019. Júl. 18

Pénteken, 2019. július 19-én lépnek életbe azok a forgalmi intézkedések, amelyek értelmében tilos lesz behajtani a Kaufland bevásárlóközpont parkolója melletti körforgalomból a Kaszárnya utcába. Az intézkedés bevezetésére lakossági indítvány alapján kerül sor.
A Kaszárnya utca néhány évvel ezelőtt még zsákutca volt, amely a végén egy, az egykori lóversenypálya területe mellett vezető mezei úttal csatlakozott a Pozsonyi útra. Városunk területrendezési terve a szóban forgó területen bevásárlóközpontok és lakossági szolgáltató egységek létesítését teszi lehetővé. A terület ilyen módon történő hasznosítása – tekintettel arra, hogy a város szélén található, illetve, hogy a bevásárlóközpontok ellátását, feltöltését közvetlenül az országút felől lehet megoldani – teljességgel logikus, megalapozott.
Öt évvel ezelőtt a Lidl-vel szemben megépült a Kaufland, a Kaszárnya utca végéhez csatlakozó mezei út aszfaltburkolatot kapott, és ezzel a forgalom intenzitása miatt megkezdődtek a problémák, illetve a lakossági panasztételek. A város az érintett területen több intézkedést foganatosított a forgalomból fakadó negatív hatások mérséklése érdekében. A Lovagló utcában járda épült, valamint sor került az utca egyirányúsítására is. Ami azonban jó hatással van az egyik utca forgalmára, az kedvezőtlenül hat a másikéra. A forgalom egy része így a Kaszárnya utcába tevődött át, növelve az ott lakók elégedetlenségét.
Jóllehet a Kaszárnya utca kedvező paraméterekkel rendelkezik – ilyen a széles úttest, az azt szegélyző zöld sáv, illetve az utca teljes hosszában kiépített járdák –, az ott élők ennek ellenére is folyamatosan elégedetlenségüknek adtak hangot. A szakértők véleménye szerint a helyzetet hosszú távon a tervezett nyugati elkerülő út megépítése és a Pozsonyi út – Szőlőskert utca – Park utca kereszteződésének átépítése orvosolná. A Pozsonyba való letérés egyszerűsítése ugyanis mérsékelné a Kaszárnya utcán áthaladó forgalmat. A tervezőmunkák részeként már sor került a forgalom felmérésére és végéhez közelít az a véleményezési folyamat, amelynek eredményeként kiderül, hogy a szóban forgó csomópontban körforgalom vagy intelligens közlekedési lámpákkal felszerelt útkereszteződés létesítése a kézenfekvőbb.
A felsorolt projektek megvalósítása több éves folyamat, a Kaszárnya utca lakosai viszont azonnali intézkedést sürgettek. A város ezért olyan megoldást keresett, amely azonnal mérsékelné a forgalom intenzitását. Így került sor a gyalogos átkelők felfestésére, 3 forgalomlassító küszöb felszerelésére és figyelmeztető közlekedési táblák kihelyezésére. Sor került több lakossági fórumra, illetve a járási közlekedésrendészet is több alkalommal kiszállt a helyszínre, ám a lakosok szerint a foganatosított intézkedések nem hoztak megnyugtató eredményt. A legutolsó találkozóra 2019. június 5-én került sor, amelyen mintegy 40 lakos vett részt. Olyan megoldási lehetőséget kínáltak fel nekik, amely ugyan mérsékelné a Kaszárnya utcán áthaladó forgalmat, ugyanakkor jelentősen korlátozná őket az eddig kialakult közlekedési szokásaik gyakorlásában. Ezen találkozó eredményeképp a városvezetés olyan megoldás bevezetésén állapodott meg a lakosokkal, amelynek alapján a Kaufland parkolója felől érkező forgalmat a Pozsonyi útra terelnék, megtiltva a behajtást a város felé, a Kaszárnya utcába. Kivételt csak a bevásárlóközpont hátsó, raktárként szolgáló részébe árut szállító tehergépjárművek képeznek majd. Az Area Šamorín Kft. már kihelyezte a szükséges közlekedési táblákat, amelyek 2019. július 19-én lépnek hatályba. A gépjárművezetőknek tehát péntektől fokozottan oda kell figyelniük arra, hogy a Kaufland melletti körforgalomból már nem térhetnek rá a Kaszárnya utcára.
A város mindent megtesz azért, hogy javítsa a közlekedés minőségét a bevásárlóközpontok felől a Pozsonyi útra; teszi ezt azzal a céllal, hogy a vásárlóközönség által generált áthaladó forgalom ne terhelje le a térségben található helyi utakat. A bevásárlónegyed tovább bővül, tavaly adták át a Lidl-vel szemben a Retailbox bevásárlóközpontot. A város akkor szorgalmazta az újonnan megnyílt üzletek felőli útkereszteződés átépítését, bővítését. Az útkereszteződés átjárhatósága a közlekedési sávok kibővítésével a Lidl felőli oldalon mérsékelten javult, hasonló bővítést terveznek a kereszteződés szemben fekvő oldalán is. Végeredményképp a közlekedési csomópont valamennyi ága önálló sávokkal fog rendelkezni a jobbra és balra történő letéreshez, illetve az egyenes útirányhoz. Az útkereszteződés ilyen kialakítása a jelenlegi, a forgalom intenzitását érzékelő útjelző lámparendszerrel jobb áteresztő képességet, gyorsabb és biztonságosabb közlekedést eredményez majd. A közszájon forgó „városi legendával” ellentétben az ilyen útkereszteződésnek sokkal nagyobb a kapacitása, mint a körforgalomnak. Az útkereszteződés további bővítésének tervezési előkészítését a Kaufland finanszírozza. A város az előzetes tervek alapján már tárgyalásokat kezdeményezett az érintett földtulajdonosokkal és az állami hivatalokkal. Az átépítés az elkövetkezendő években valósul meg.

A Somorja Városi Hivatal közlekedésügyi, közrendészeti és közbiztonsági szakosztálya