Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

A somorjai Városi Hivatal minden évben közzéteszi a város területén tartott, hivatalosan nyilvántartásba vett ebek jegyzékét. A jegyzék az ebtartó állandó lakhelyének címét, a nyilvántartási számot, illetve a kutya tartási helyét tartalmazza. Az önkormányzat ezzel arra próbálja ösztönözni a kutyatartókat, hogy házi kedvenceiket nyilvántartásba vetessék, valamint eleget tegyenek ebadó-fizetési kötelezettségüknek.

Amennyiben a város területén tartott kutyát a tulajdonosa nem jelenti be, a Tt. 282/2002 sz. jogszabály értelmében kihágást követ el, ami 165 €-ig terjedő bírságot vonhat maga után.

Nyilvántartásba kell vetetni minden, több mint 90 napja a város területén tartott ebet. Az ebtartó minden, az ebtartás körülményeinek változására vonatkozó adatot 30 napon belül köteles jelenteni a városi hivatal adóosztályán.

Az ebtartó ugyanakkor az adókötelezettség keletkeztétől számított 30 napon belül köteles adóbevallást tenni. Az erre szolgáló nyomtatvány hivatalos megnevezése: „Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje“, amelynek V. számú, „Priznanie k dani za psa“ megnevezésű függeléke vonatkozik az ebtartásra. Az űrlapok Somorja hivatalos honlapján is elérhetők. Az adóbevallást az ebtartó a kötelezettség megszűntét követő 30 napon belül is köteles benyújtani.

Az ebadó kezelője:
a somorjai Városi Hivatal gazdasági főosztályának helyi adó- és illetékkezelési osztálya (Tóth Ildikó és Boróková Katarína szakreferensek; Városi Hivatal, 2. emelet, 4. sz ajtó, tel. 031/59 00 424, e-mail:
dan@samorin.sk vagy katarina.borokova@samorin.sk).

A kutya nyilvántartásba vételéhez szükséges nyomtatványok ide kattintva érhetők el.

Download (XLS, Ismeretlen)

Skip to content