Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Pályázati felhívás – Centrum voľného času – Szabadidőközpont

2019. máj. 16

Somorja Város a 2003. évi 596. számú,  az állami oktatásügyi igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati szervekről szóló SZNT– törvénye 4.§-sa alapján és a 2003. évi 552. számú közösségi érdekben végzett munkáról szóló SZNT– törvénye alapján

p á l y á z a t o t    h i r d e t

  az alábbi oktatásügyi intézmény igazgatói tisztségének betöltésére

 

 Centrum voľného času – Szabadidőközpont, Gazdovský rad 41, Šamorín – Somorja

2019. szeptember 1-jétől kezdődő időszakra.

 

Pályázati feltételek:

 1. szakmai képzettség
 • megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség az SZK NT a pedagógiai és szakvégzettségű alaklmazottakról szóló 2009. évi 317-es törvénye és a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi minisztériuma 2009. évi 437. számú  rendelete  értelmében,
 • minimum 5 év pedagógiai gyakorlat a SZK NT 596/2003-as sz. törvényének 3. paragrafusa alapján
 • az első attesztációs vizsga letétele az SZK NT évi 317-es törvénye értelmében,
 1. erkölcsi feddhetetlenség a SZK NT évi 317-es sz. törvényének 3. paragrafusa szerint
 2. szükséges iratok:
 • írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra,
 • a végzettséget és attesztációt igazoló okirat hitelesített fénymásolata,
 • erkölcsi bizonyítvány leirata – výpis (három hónapnál nem korábbi),
 • szakmai önéletrajz,
 • okirat a pedagógiai gyakorlatról,
 • munkaalkalmasságot igazoló orvosi vélemény,
 • az intézmény irányításának, fejlesztésének írásos tervezete,
 • a pályázaton résztvevő beleegyezése személyi adatainak a felhasználására a SZK NT a személyi adatok védelméről szóló 18/2018-as sz. törvénye alapján
 1. egyéb kritériumok és elvárások:
 • számítástechnikai imeretek, vezetői képesség, az állami és magyar nyelv megfelelő szintű ismerete.

 

     A pályázatra a szükséges iratokat kérjük 2019. június 12-ig az alábbi címre eljuttatni:

         Mestský úrad – Városi Hivatal, Hlavná 37, 931 01 Šamorín.

 

A borítékra írják rá:

 „Výberové konanie – CVČ- Szabadidőközpont – Pályázat – neotvárať

Skip to content