Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Somorja város pályázatot hirdet az alábbi oktatásügyi intézmények igazgatói tisztségének betöltésére

2019. ápr. 16

Somorja Város a 2003. évi 596. számú, az állami oktatásügyi igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati szervekről szóló SZNT– törvénye 4.§-sa alapján és a 2003. évi 552. számú közösségi érdekben végzett munkáról szóló SZNT– törvénye alapján

p á l y á z a t o t h i r d e t

az alábbi
oktatásügyi intézmények igazgatói tisztségének betöltésére

Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola, Rybárska 1093, Šamorín – Somorja

Základná umelecká škola Štefan Németha-Šamorínskeho – Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskola, Parková 49, Šamorín – Somorja

2019. július 1-jétől kezdődő időszakra.

Pályázati feltételek:
a) szakmai képzettség
• megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség az SZK NT a pedagógiai és szakvégzettségű alaklmazottakról szóló 2009. évi 317-es törvénye és a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi minisztériuma 2009. évi 437. számú rendelete értelmében,
• minimum 5 év pedagógiai gyakorlat a SZK NT 596/2003-as sz. törvényének 3. paragrafusa alapján
• az első attesztációs vizsga letétele az SZK NT 2009. évi 317-es törvénye értelmében,
b) erkölcsi feddhetetlenség a SZK NT 2009. évi 317-es sz. törvényének 3. paragrafusa szerint
c) szükséges iratok:
• írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra,
• a végzettséget és attesztációt igazoló okirat hitelesített fénymásolata,
• erkölcsi bizonyítvány leirata – výpis (három hónapnál nem korábbi),
• szakmai önéletrajz,
• okirat a pedagógiai gyakorlatról,
• munkaalkalmasságot igazoló orvosi vélemény,
• az intézmény irányításának, fejlesztésének írásos tervezete,
• a pályázaton résztvevő beleegyezése személyi adatainak a felhasználására a SZK NT a személyi adatok védelméről szóló 18/2018-as sz. törvénye alapján
d) egyéb kritériumok és elvárások:
• számítástechnikai imeretek, vezetői képesség, az állami és magyar nyelv megfelelő szintű ismerete.

A pályázatra a szükséges iratokat kérjük 2019. május 13-ig az alábbi címre eljuttatni:
Mestský úrad – Városi Hivatal, Hlavná 37, 931 01 Šamorín.

A borítékra írják rá a megfelelő intézmény alapján:
„Výberové konanie – ZŠ M. Korvína s VJM – Pályázat – neotvárať“
„Výberové konanie – ZUŠ Š. N. Šamorínskeho – Pályázat – neotvárať“

Skip to content