Knižnica organizovala podujatia na popularizáciu literatúry

V rámci úspešného spoločného projektu zorganizovala Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho a knižnica Dr. Kovács Pál Könyvtár v Győri podujatia na popularizáciu literatúry. Naša knižnica mohla vďaka tomuto projektu zaobstarať nový, moderný nábytok a bibliobox, čím sa vytvoril príjemný priestor, ktorý nabáda k čítaniu a kde sa oplatí zastaviť. „Tejto príležitosti sme sa veľmi potešili, pretože už roky pracujeme na tom, aby sme propagovali knižnicu, literatúru a čítanie v kruhu mladých. V rámci projektu sa nám podarilo zorganizovať literárno-propagačné workshopy 6. augusta v Győri a 27. augusta v Šamoríne, ktoré podporujú rozvoj čitateľskej kultúry a obľubu kníh u mladých. Záujem mladej generácie sme sa snažili vzbudiť populárnou Slam Poetry, zhudobnenými básňami, resp. prostriedkami dramatickej výchovy. Metodická príručka vypracovaná počas spoločných workshopov bude veľkou pomocou pre prácu knihovníkov a pedagógov” – prezradila nám Ilona Pirk, vedúca šamorínskej knižnice. Na Literárnom festivale 1. septembra v Győri vystúpili umelci zhudobnenej literatúry a dramatickej výchovy zo Slovenska aj z Maďarska. Bola to prvá spoločná akcia partnerských knižníc, na ktorej mohli partneri načrtnúť ďalšie možnosti spolupráce. Cieľom programu je posilnenie súdržnosti v pohraničnom regióne prostredníctvom miestnej spolupráce a vytvorením dlhodobých odborných vzťahov. Projekt Inovatívne knižničné riešenia pre tvorbu kreatívnych stretávacích miest (LibLab) sa realizuje za podpory Programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko.