Odštartoval Dunajský workshop

Dňa 15. januára 2022 odštartoval v réžii Mesta Šamorín Dunajský workshop, ktorý školákom prinesie zaujímavé náučné aktivity v oblasti geografie, biológie a geológie. Aktivity sú naplánované do konca júna 2022 v celkovom počte 10 podujatí a uskutočnia sa prevažne v teréne. Tematika jednotlivých podujatí je nasledovná:  vtáky Dunaja III., sčítanie zimujúcich sov v Šamoríne, určovanie dunajských štrkov, určovanie vodného rastlinstva a živočíchov, určovanie vodného rastlinstva a živočíchov, chránené územia medzi Šamorínom a Podunajskými Biskupicami, príroda lužnej krajiny – túra do ramennej sústavy Dunaja, fotografovanie vtákov, vtáky Dunaja II., geografia a geológia Žitného ostrova II.