Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

OZNÁMENIE PRE OBYVATEĽOV

2015. jún. 16

Vážení občania,

z príležitosti 140.-ho výročia založenia dobrovoľnej dychovej hasičskej kapely nášho mesta sa budú konať dvojdňové oslavy na Hlavnej ulici. Z tejto príležitosti sa uskutoční podujatie – najväčšie svojho druhu na Slovensku – pod názvom „Takto hasili naši predkovia“.
Bezproblémové zabezpečenie veľkolepých osláv vyžaduje dočasné uzavretie križovatky Hlavná – Kláštorná a časti Hlavnej ulice (od budovy Korona po radnicu) v nasledovnom čase: dňa 19.06.2015 (piatok) od 8,00 do dňa 20.06.2015 (sobota), do 15,00 hodiny.

Z uvedeného dôvodu Vás láskavo žiadame o trpezlivosť a pochopenie!

Priložená situácia znázorňuje dočasné dopravné riešenie, ktoré odsúhlasil aj Dopravný Inšpektorát v Dunajskej Strede. Vjazd do uzavretej časti ulice bude umožnené iba pre tých, ktorí tam bývajú a pre zásobovanie obchodov. Výjazd z parkoviska pred bytovým domom Hlavná 54-60 bude umožnený cez Hlavnú ulicu otvorením cesty oproti pošte na Veternú ulicu .

Parkovanie počas osláv bude umožnené na Kláštornej ulici (vedľa kostola) pozdĺžne na oboch stranách ulice a pozdĺžne na Hlavnej ulici. Rezidenti a návštevníci podujatia môžu využívať parkoviská pri autobusovej stanici, pri reštaurácií Tornyos, pri kultúrnom dome a pri obchode Jednota Coop.

Ešte raz Vás žiadame o pochopenie a trpezlivosť! Ďakujeme!

Mesto Šamorín

Download (PDF, 221KB)