Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Súťaž žiakov základných škôl v poskytovaní prvej pomoci

2018. máj. 11

Tradičnú súťaž, organizovanú každoročne Miestnou organizáciaou Slovenského Červeného kríža v Šamoríne dnes ráno slávnostne otvoril Gabriel Bárdos, primátor nášho mesta. Do akcie sa zapojili žiaci ZŠ s VJM Mateja Korvína (4 družstvá), ZŠ Mateja Bela (3 družstvá), Gymnázium Imre Madácha (1 družstvo), Špeciálna základná škola v Okoči (1 družstvo), ZŠ s VJM Bélu Bartóka vo Veľkom Mederi (1 družstvo), ZŠ s VJM Mateja Korvína v Dolnom Štále (1 družstvo). Popri teoretickej časti žiaci museli riešiť aj simulované situácie, napr. poskytnutie prvej pomoci pri zemetrasení, športovej nehode alebo grilovačke.

ZŠ Mateja Korvína, 447 bodov
Gymnázium Imre Madácha, 443 bodov
ZŠ Mateja Bela, 431 bodov
ZŠ Mateja Korvína, 429 bodov
ZŠ Mateja Bela, 428 bodov
Špeciálna základná škola Okoč, 427 bodov
ZŠ Mateja Korvína, 425 bodov
ZŠ Mateja Korvína, 423 bodov
ZŠ Mateja Bela, 413 bodov
ZŠ Bélu Bartóka Veľký Meder, 395 bodov
ZŠ Mateja Korvína Dolný Štál, 388 bodov