Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Začala sa rekonštrukcia parkoviska na Rybárskej

2018. máj. 22

Dnes v ranných hodinách boli zahájené rekonštrukčné práce na parkovisku pri križovatke ulíc Rybárska a Dunajská, v rámci ktorých dôjde ku obnovenie asfaltovej prikrývky. Nakoľko niekoľko obyvateľov nereagovalo na výzvu zverejnenú na oficiálnej webovej stránke nášho mesta, ako ani na oznámenia vyvesené na vchodových dverách priľahlých budov a svoje motorové vozidlá nepreparkovali, mestská spoločnosť Area Šamorín s. r. o. musela požiadať Mestskú políciu Šamorín o asistenciu pri premiestnení vozidiel parkujúcich na tomto území. Vzhľadom na to, že rekonštrukcia ciest, chodníkov a parkovísk sa realizuje z dôvodu zvýšenia životného komfortu nás všetkých, žiadame obyvateľov nášho mesta, aby v budúcnosti venovali viac pozornosti podobným výzvam a prispeli tým k úspešnej realizácii projektov samosprávy. Za pochopenie ďakujeme.