Základná škola Mateja Bela
Kláštorná 995/4, Šamorín
web: http://www.zsklasam.sk/

Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským
Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

Rybárska 1093/2, Šamorín
Somorja, Halász utca 1093/2.
web: http://www.zscorvin.sk/

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Mliečne
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
– Tejfalu
Šamorín časť Mliečno 124
Somorja – Tejfalu 124.
facebook

Základná umelecká škola Štefana Németha-Šamorínskeho
Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskola

Parková 49/4, Šamorín
Somorja, Park utca 49/4.
web: http://zussamorin.sk/