Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

TÁJÉKOZTATÓ
a kisebbségi nyelv hivatali használatának lehetőségéről a kisebbségi nyelvek használatáról szóló 184/1999 sz. törvény 2. § 3. bekezdése hatályos rendelkezései értelmében

A közigazgatási szerv megnevezése:  Somorja város

Működési helye:  Városi Hivatal, Fő u. 37., 931 01 Somorja

A KISEBBSÉGI NYELV, amelyet a Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárai a hivatali érintkezésben a nevezett szervvel való kapcsolattartás során használhatnak: a magyar nyelv.

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG NEMZETI KISEBBSÉGHEZ TARTOZÓ ÁLLAMPOLGÁRÁNAK JOGAI:

Somorja Városával és a városi hivatallal való kapcsolattartásban jogában áll szóban és írásban, írásos dokumentumok, okiratok és bizonyítékok benyújtását is beleértve, magyar nyelven kommunikálni.

Jogában áll magyar nyelven benyújtott beadványára ugyanezen a nyelven választ kapni a közigazgatási szervtől, beleértve jogát, hogy kérheti a közigazgatási eljárásban meghozott határozat kiadását magyar nyelven is, illetve jogában áll kérni kétnyelvű születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat, engedély, jogosultsági bizonylat, igazolás, állásfoglalás és hirdetmény kiadását (más közokiratokra ez a jog nem vonatkozik) magyar nyelven is. Kétségek felmerülése esetén a közigazgatási szerv államnyelven kiállított válasza az irányadó.

Jogában áll hivatalos kétnyelvű, államnyelven és magyar nyelven kiállított nyomtatványt igényelni.

A magyar nyelvű ügyintézésre azonos ügyintézési határidők érvényesek, mint az államnyelven történő ügyintézésre.

A KÖZIGAZGATÁSI SZERV KÖTELESSÉGEI:

Somorja Városa a magyar nyelven benyújtott beadványra az államnyelvű válaszon kívül magyar nyelven is válaszol. Kétségek felmerülése esetén a közigazgatási szerv államnyelven kiállított válasza a meghatározó. A közigazgatási szerv válasza, ha az egyben közokirat is, az államnyelven kívül a magyar nyelven csak akkor kerül kiadásra, ha engedélyről, jogosítványról, igazolásról, állásfoglalásról vagy hirdetményről van szó.

Somorja Város közigazgatási eljárásban meghozott határozatát – abban az esetben, ha az eljárásra magyar nyelven benyújtott beadvány alapján került sor, vagy külön kérésre – az államnyelvű határozat mellett magyar nyelvű másodlatban is kiállítja. Kétségek felmerülése esetén az államnyelven kiállított határozat az irányadó.

Születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat, engedély, jogosultsági bizonylat, igazolás, állásfoglalás és nyilatkozat kérésre kétnyelvűen is kiállítható, mégpedig államnyelven és magyar nyelven. Kétségek felmerülése esetén az államnyelven kiállított közokirat a meghatározó.

Somorja város saját hatáskörén belül kérésre kétnyelvű űrlapokat biztosít az állampolgároknak, mégpedig államnyelven és magyar nyelven.

Somorja Város a magyar nyelv használatát a következő módon biztosítja:

A város polgármestere, a városi hivatal elöljárója és városi hivatal szakosztályainak vezetői biztosítják a kisebbségi nyelvű hivatali ügyintézést.

Ha a Szlovák Köztársaság állampolgárának sérül azon joga, hogy a Somorjai Városi Hivatalban a magyar nyelvet szóban és írásban használhassa (a törvény 7b §-a), ezt a tényt jelentheti a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala Nemzeti Kisebbségek Főosztályának, amely az ügyben közigazgatási eljárást indít.

Bárdos Gábor s. k.
polgármester

Megszakítás