Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

AT HOME GALLERY
Mliečňanská 5, 931 01 Šamorín
tel. +421-903-255 681
e-mail: athomegallery@gmail.com
www.athomegallery.org

BIBLIOTHECA HUNGARICA
Parková 4, 931 01 Šamorín, tel. +421-(0)31-590 27 97
www.foruminst.sk, e-mail: bibliotheca@foruminst.sk

FÓRUM KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET
Parková 4, 931 01 Šamorín, tel. +421-(0)31-590 2790,
www.foruminst.sk, e-mail: forum@foruminst.sk

FELSŐ-CSALLÓKÖZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
Hlavná 37, 931 01 Šamorín, tel. +421-(0)31-560 36 66, fax: +421-(0)31-560 36 68
e-mail: zohzo@stonline.sk

IMMORTAL Polgári Társulás,
Vinohradnícka 31, 931 01 Šamorín,
e-mail: immortal@proratio.sk
www.immortal.sk

PRO RATIO, Slnečná 2, 931 01 Šamorín, tel./fax: +421-(0)31-562 22 57, tel. +421-(0)31-562 29 07, www.proratio.sk, e-mail: kuratorium@proratio.sk

PRO URBE Közhasznú Alap, Hlavná 37, 931 01 Šamorín, tel.: +421-(0)31-59 00 418

SOMORJAI HELYI FEJLESZTÉSI KÖZPONT
Hlavná 37, 931 01 Šamorín, tel. +421-(0)31-590 27 91,

ANYAKÖZPONT BABA KLUB
Poľovnícka 5, 931 01 Šamorín
Tel.: +421 948 508 125
e-mail: babaklub@babaklub.sk
www.babaklub.sk

HARMONIA CLASSICA
Gazdovky rad 29, 931 01 Samorín,
tel. +421-(0)903-023 164, +421-(0)915-586 721
www.harmoniaclassica.sk

Nadácia KRIŽOVATKA
Pomlejská cesta 2205/2A, 931 01 Šamorín
tel. +421-(0)31-562 49 75
e-mail: nadaciakrizovatka@gmail.com
www.nadaciakrizovatka.sk

Občianske združenie Pre Šamorin – Somorjáért Polgári Társulás
Hlavná 39, 931 01 Šamorín
IČO:36084956
DIČ:2021429487
Predseda: Tóthová Agnesa
www.presamorin.sk
agnesatothova14@gmail.com
0905/276932

HENDYHELP – ŠAMORÍN OZ
Városi Hivatal
Hlavná 37, 931 01 Šamorín
tel. +421-918-836 611

www.hendyhelpsamorin.eu

mail info@hendyhelpsamorin.eu

Megszakítás