Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 995, Šamorín

Tel.: 031/562 21 98
e-mail: zssamorin@atlas.sk
web: http://www.zsklasam.sk/

iskolai étkezde: 031/562 25 21

 

Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským –
Corvin Mátyás Alapiskola,
Rybárska 1093, Šamorín – Somorja

Tel.: 031/562 22 70
e-mail: sami@zscorvin.sk
web: http://www.zscorvin.sk/

iskolai étkezde: 031/562 22 71

 

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským  – Alapiskola,
Prvá ulica 124, Šamorín – Mliečno, Somorja – Tejfalu

Tel.: 031/562 22 34
e-mail: zstejfalu@samorin.sk
facebook

 

Základná umelecká škola Štefana Németha-Šamorínskeho –
Németh-Šamorínsky István Művészeti Alapiskola,
Parková 49, Šamorín – Somorja
Tel.: 031/562 23 37
e-mail: zussamorin@stonline.sk
web: http://zussamorin.sk/

 

Špeciálna základná škola – Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta 1, Šamorín – Somorja
Tel.: 031/562 33 45
e-mail: speczssam@gmail.com
web: https://specialnazssamorin.edupage.org

 

Megszakítás