Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
 • Közigazgatási és szervezési osztály:

  Rusňák Ildikó
  tel. 031 5900401
  ildiko.rusnakova@samorin.sk

  Zsigmondová Andrea – pénztáros
  I. posch. č.dv. 4, č. tel. 031 5900414
  pokladna@samorin.sk

  Erika Nagyová– iktató
  prízemie, č.dv. 1, č. tel. 031 5900404
  podatelna@samorin.sk

  Mgr. Maria Bogárová– registratúra
  č. dv. 3, č. tel. 031 5900403
  registratura@samorin.sk

  Mária Bogárová – lakossági nyilvántartás
  prízemie, č.dv. 1, č. tel. 031 5900401
  evidencia@samorin.sk

 • Szociális és lakásügyi szakosztály

  Kristina Mikócziová
  I. posch., č.dv. 1, č. tel. 031 5900411
  kristina.mikocziova@samorin.sk

  Mikóczi Alica
  Tel.:031/5900411,
  alica.mikoczi@samorin.sk

   

 • Közgazdasági, vagyonkezelési és helyi adók szakosztálya:

   Szerda  Tamás – osztályvezető
  tel. 031 5900422
  tomas.szerda@samorin.sk

  Kósa Henrietta Főkönyvelő
  II. posch. č. dv. 2, č. tel. 031 5900423
  henrieta.kosova@samorin.sk

  Mária Óvári
  II. posch. č. dv. 2, č. tel. 031 5900423
  maria.ovari@samorin.sk

  Kristína Buday
  II. posch. č.dv. 2, č. tel. 031 5900423
  kristina.buday@samorin.sk

  Ildikó Tóthová
  II. posch. č.dv. 2, č. tel. 031 5900424
  ildiko.tothova@samorin.sk

  Katarína Boróková
  II. posch. č.dv. 2, č. tel. 031 5900424
  katarina.borokova@samorin.sk

  Oľga Kovácsová
  II. posch. č. dv. 8, č. tel. 031 5900427
  olga.kovacsova@samorin.sk

  Ing. Lea Fašangová –  projekt menedzser
  II. posch. č.dv. 2, č. tel. 031 5900422
  lea.fasangova@samorin.sk

 • Építészeti, területfejlesztési, közlekedési és környezetvédelmi szakosztály

  Paško Mihály– osztályvezető
  II. posch. č. dv. 7, č. tel. 031 5900427
  michal.pasko@samorin.sk

  • Építészeti, beruházási és városfejlesztési osztály
   Judita Hideghétyová – prevod a prenájom majetku
   II. posch. č. dv. 8, č. tel. 031 5900428
   judita.hideghetyova@samorin.sk
   Gabriela Vargová
   – odborná referentka
   II. posch. č. dv. 6, č. tel. 031 5900426
   gabriela.vargova@samorin.sk
   Ing. Anikó Kevežda Derzsi – odborná referentka
   Tel.:031/5900428,
   aniko.kevezda@samorin.sk
  • Környezetvédelmi szakosztály:
   Ing. Arnold Kocsis – vedúci referátu
   II. posch. č. dv. 9, č. tel. 031 5900429
   arnold.kocsis@samorin.sk

   Kristína Vizyová – správa miestnych poplatkov za komunálne odpady
   II. posch, č. dv. 9, č. tel. 031 5900429
   kristina.vizyova@samorin.sk

   Erika Turinič
   – správa miestnych poplatkov za komunálne odpady
   za komunálny odpad
   II. posch. č. dv. 9, č. tel. 031 5900429
   zlatica.lorinczova@samorin.sk

  • Közlekedési, közrendi és biztonságügyi szakosztál
   Ing. László Tóth – vedúci referátu
   Ing. Eva Kovács – odborná referentka
   II. posch. č. dv. 6, č tel.: 031 5900426
   laszlo.toth@samorin.sk
   eva.kovacs@samorin.sk

   

 • Vállalkozási, lakásügyi és idegenforgalmi szakosztály:

  JUDr. Miroslava Hargašová– osztályvezető
  prízemie, č. dv. 2, č. tel. 031 5900405
  miroslava.hargasova@samorin.sk

  Ing. Zuzana Némethová
  prízemie, č. dv. 2, č. tel. 031 5900402
  zuzana.nemethova@samorin.sk

  Mária Antalicsová
  prízemie, č. dv. 2, č. tel. 031 5900402
  maria.antalicsova@samorin.sk

   

 • Bér- és személyzeti ügyek osztálya:

  Agneša Nagyová
  I. posch. č. dv. 2, č. tel. 031 5900412
  agnesa.nagyova@samorin.sk

  Gabriella Nagy
  I. posch. č. dv. 2, č. tel. 031 5900432
  gabriella.nagy@samorin.sk

   

 • Kultúra és sport osztály:

  Mgr. Ilona Almási – samostatná odborná referentka
  prízemie, č. dv. 2, č. tel. 031 5900402
  ilona.almasi@samorin.sk

   

 • Városi rendőrség:

  so sídlom Rybárska 4, Šamorín

  Mgr. Imrich Szabados – parancsnok
  č. tel. 031 562 3270
  e-mail: msp@samorin.sk

 •  

   

  Megszakítás