Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda,
Školská 977, Šamorín – Somorja
Tel.: 031/285 80 20
e-mail: msskolskamad@samorin.sk
iskolai étkezde:  sjskolska@samorin.sk

Materská škola, Školská 977, Šamorín
Tel.: 031/562 23 35
e-mail: msskolskaslov@gmail.com
iskolai étkezde:  sjskolska@samorin.sk

Materská škola – Óvoda, Ul. Márie 682, Šamorín – Somorja
Tel.: 031/562 20 18
e-mail: msulicamarie@ samorin.sk
iskolai étkezde: sjulicamarie@samorin.sk

Materská škola – Óvoda, Veterná 496, Šamorín – Somorja
Tel.: 031/562 32 08
e-mail: msveterna@ samorin.sk
školská jedáleň: sjveterna@samorin.sk 

Materská škola – Óvoda, Poľovnícka 1129, Šamorín – Somorja
Tel.: 031/562 37 68
e-mail: mspolovnicka@ samorin.sk
iskolai étkezde: sjpolovnicka@samorin.sk

 Materská škola – Óvoda, Dunajská 1061, Šamorín – Somorja
Tel.: 031/562 38 80
e-mail: msdunajska@samorin.sk
iskolai étkezde: sjdunajska@samorin.sk

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda,
Prvá ulica 108, Šamorín – Mliečno, Somorja – Tejfalu
Tel.: 031/562 21 33
e-mail: msmliecno@samorin.sk
iskolai étkezde: sjmliecno@samorin.sk

Materská škola, Gazdovský rad 41, Šamorín
Tel.: 031/562 34 90
e-mail: msgazdovsky@ samorin.sk
iskolai étkezde: sjgazdovsky@samorin.sk