Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Somorja Városa a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által az információkhoz való szabad elérhetőségről szóló 211/2000 sz. törvény 21. paragrafusa 1 – 3. bekezdéseinek, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai értelmében, valamint a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumának az információk kiadási költségeinek a megtérítését részletesen tartalmazó 481/2000 sz. hirdetménye alapján az információk kiadásakor keletkező anyagi költségek fedezésére az alábbi térítéseket szabja meg:

I. cikkely


Az információk kiadásakor keletkező anyagi költségek a következők:

1)    Az adatok műszaki hordozóinak biztosítása esetén:
a)    kompaktlemez, DVD    1,60 €
b)    más adathordozó esetén az adathordozó kereskedelmi ára szerint

2)    A kért információk fénymásolata papírra, minden egyes megkezdett oldalért:
a)    A4-es formátum    0,30 €
b)    A3-as formátum    0,60 €

3)    Borítékok biztosítása – a beszerzési áron, jelenleg 0,10 €/db.

4)    Az információk elküldésének költségei a postaszolgálat érvényben levő díjszabásai szerint.

5)    A faxon elküldött dokumentum minden oldaláért 0,80 €.


II. cikkely

Az információk kiadásának végösszege az I. cikkelyben feltüntetett pontok alapján meghatározott költségek összege.III. cikkely


1. A kérelmező az információk kiadásának a II. cikkelyben meghatározott költségeit az alábbi módokon térítheti meg:

a)    Postai pénzes utalvánnyal,
b)    készpénz nélküli banki átutalással a város 921420122/0200-as bankszámlájára,
c)    készpénzben Somorja Városi Hivatalának pénztárában.

2.    A város eltekinthet a költségek megtérítésétől, amennyiben a kérelmező szociális szempontból támogatásra szoruló személy.

IV. cikkely
Ez a díjszabás 2012. október 1-től érvényes, és annak aktualizálása az árak alakulása szerint történik.Somorja, 2012. szeptember 26.
Bárdos Gábor
a város polgármester

 

Megszakítás