Információ
a kisebbségi nyelvhasználat lehetőségéről hivatali ügyintézés során
a 184/1999 sz. a nemzeti kisebbségek nyelveinek használatáról szóló törvény 2 § 3. bekezdése valamint e törvény későbbi módosításainak értelmében

Közigazgatási szerv neve: S o m o r j a Város, Városi Hivatal
Hivatali ügyintézésben alkalmazható kisebbségi nyelv: magyar nyelv

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG NEMZETI KISEBBSÉGHEZ TARTOZÓ ÁLLAMPOLGÁRÁNAK JOGAI:
– Somorja Várossal történő szóbeli vagy írásbeli kommunikáció a nemzeti kisebbség nyelvén is történhet, valamint a hivatalos ügyiratok és bizonyítékok is benyújthatók a nemzeti kisebbség nyelvén.

– Az állampolgárnak joga van a nemzeti kisebbség nyelvén megfogalmazott válaszra, még ha közigazgatási eljárásról és ennek végeredményeként megszületett döntésről is legyen szó (2012. július 1-től). Joga van továbbá 2012.július 1-től kétnyelvű születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat, engedélyek, igazolások, véleményeztetések és nyilatkozatok kérelmezésére a nemzeti kisebbség nyelvén(további hivatali iratokra a törvény nem vonatkozik). Kétséges értelmezés esetén az államnyelv a mérvadó.

– Az állampolgár 2012. július 1-től igényelhet kétnyelvű hivatalos formanyomtatványokat (két nyelv: az államnyelv és az érintett kisebbségi nyelv).
A kisebbségi nyelven történő ügyintézés határideje megegyezik az államnyelven történő ügyintézésben alkalmazott határidőkkel.

KÖZIGAZGATÁSI SZERV KÖTELESSÉGEI:

– Somorja Városa az államnyelven kívül a kisebbség nyelvén is köteles válaszolni a nemzeti kisebbség nyelvén benyújtott iratra. Kétséges értelmezés esetén az államnyelv értelmezése a mérvadó. A közigazgatási szerv a következő iratok esetében köteles az államnyelv mellett a kisebbség nyelvén is választ adni: engedély, jogosítvány, igazolás, véleményezés és nyilatkozat.

– Somorja Városa közigazgatási eljárások során döntéseket kibocsáthatja két nyelven, amennyiben a beadvány a kisebbség nyelvén íródott, illetve ha azt az érintett fél kéri. Kétséges értelmezés esetén az államnyelven kibocsájtott irat a mérvadó.

– Születési*, házassági*, halotti anyakönyvi kivonatokat*, engedélyeket, jogosítványokat, igazolásokat, véleményeztetéseket és nyilatkozatokat (2012. július 1-től) az állampolgár kérésére a közigazgatási szerv köteles kétnyelvűen, az állam és a kisebbség nyelvén kiadni. Kétséges értelmezés esetén az államnyelven kibocsájtott irat a mérvadó.

– Somorja Városa 2012. július 1-től az állampolgár kérésére köteles saját működési területén belül kétnyelvű (az állam és a kisebbség nyelvén) formanyomtatványokat biztosítani.

Somorja Városa a következő módon biztosítja a magyar nemzeti kisebbséghez tartozó lakosai részére a kisebbségi nyelv alkalmazását:
Hivatali ügyintézés során a község polgármestere, a szakosztályvezetők és szakelőadók felelősek a kisebbség nyelvén történő ügyintézés lefolytatására.**
-hivatalos érintkezés – a város polgármestere, szakosztályvezetők, szakelőadók
-személyes ügyintézés – a város polgármestere, szakosztályvezetők, szakelőadók

Amennyiben a Szlovák Köztársaság állampolgárának kisebbségi nyelvhasználattal kapcsolatos jogai sérültek szóbeli vagy írásbeli kapcsolattartás során (vonatkozó törvény 7b §), panaszt nyújthat be a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalába, amely eljárást kezdeményez az adott ügyben.

Somorja, 2012. 06. 22.
Bárdos Gábor – polgármester
Magyarázatok:
* Kétnyelvű anyakönyvi kivonatok kiadásáról szóló információt csak az arra jogosult szerv nyújthat.
** Ha a közigazgatási szerv valamelyik alkalmazottja által biztosítja a kisebbségi nyelven történő hivatali ügyintézést, az információs részben feltünteti az adott személy nevét.