Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Gymnázium M.R. Štefánika s vyuč. jazykom slovenským
Slnečná 2, 931 01 Šamorín
tel. +421-(0)31-562 21 97
web: http://gymmrssam.edupage.org/

Madách Imre Magyar Tannyelvű Gimnázium
Slnečná 2, 931 01 Šamorín
tel. +421-(0)31-562 22 57
web: https://madach.edupage.org/

Hotelakadémia
Vinohradnícka 48, 931 01 Šamorín
tel. +421-(0)31-562 24 15
Recepcia: 0915 761880
Hotel: 0908 770745
e-mail: sekretariat@hasossamorin.edu.sk
web: www.hasossamorin.edu.sk