Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Materská škola – Óvoda
Dunajská 1061/33, Šamorín
Somorja, Duna utca 1061/33.

Materská škola – Óvoda
Ulica Márie 682/3, Šamorín
Somorja, Mária utca 682/3.

Materská škola – Óvoda
Poľovnícka 1115/5, Šamorín
Somorja, Vadász utca 1115/5.

Materská škola – Óvoda
Veterná 496/21, Šamorín
Somorja, Szél utca 496/21.

Materská škola
Gazdovský rad 41/37
Šamorín

Materská škola
Školská 977/14
Šamorín

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským
Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda
Školská 977/14, Šamorín
Somorja, Iskola utca 977/14.

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským
Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda
Šamorín časť Mliečno 108
Somorja- Tejfalu 108.