Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Természetvédelmi együttműködés Magyarország és Szlovákia között

2019. nov. 08

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság egy Interreg V-A Szlovákia-Magyarország projekt keretében folytatta az együttműködést az államhatár túloldalán lévő partnereivel, így a Szlovák Természetvédelmi Hivatallal, valamint a Somorjai Régiófejlesztési Ügynökséggel. A projekt partnerei hazai oldalról a Pisztráng Kör Egyesület, illetve Mosonmagyaróvár város Önkormányzata. A vezető partneri feladatokat Igazgatóságunk látta el. A projekt címe: A Szigetköz-Žitný ostrov Natúrpark előkészítése és további összehangolt természetvédelmi kezdeményezések megvalósítása. (Projekt rövid címe: Nat-Net Duna/Dunaj 2, projekt regisztrációs száma: SKHU/1601/4.1/121) A Szigetköz és Žitný ostrov (Szigetköz-Csallóköz) térségeinek hasonló okokra (a Duna tájformáló szerepére) vezethető vissza a kialakulása, illetve védett területeinek közelsége egyaránt indokolttá teszi a térségben a természetvédelmi tevékenységek összehangolását. Az együttműködés fokozása és a határon átnyúló természetvédelmi kapcsolatok intézményesítése céljából a korábbi NAT-NET DUNA/DUNAJ projekt partnerei a Szigetköz és Žitný ostrov térségben kialakítandó közös natúrpark (szlovákiai részről nemzeti park) előkészítését végezték. Ennek részeként a helyi érintettek bevonásával elkészült a Szigetközi Natúrpark Megalapozó és Fejlesztési dokumentáció, majd megalakult a Szigetközi Natúrpark.  A határon átnyúló védett terület (magyar oldalon natúrpark, szlovák oldalon nemzeti park) célja, hogy koordinálja a természetvédelemre, a környezeti nevelésre és az ökoturizmusra irányuló határon átnyúló kezdeményezéseket a magyar-szlovák határ mentén. A projekt tevékenységei magukban foglalták:
• közös határon átnyúló natúrpark/nemzeti park Megalapozó Tanulmányának és Kezelési Tervének elkészítését a helyi érintettek (önkormányzatok, civil szervezet, illetve a turizmus ágazatában működő vállalkozók Szigetköz és Žitný ostrov térségéből) aktív bevonására irányuló számos műhelytalálkozó eredményei alapján. Közös menedzsment terv elkészítését.
• Mobil interaktív kiállítások és egy mobil laboratórium kialakítását, ezek bemutatását a térség 6 környezeti nevelési központjában és 30 iskolában a határ mindkét oldalán.
• Az öko-mobilitás elősegítését a partnerek meglévő öko-mobil flottájának továbbfejlesztését, és az ezekre épülő terepi programok szervezését.
• A környezeti nevelésre irányuló kezdeményezések megvalósítását szigetközi és csallóközi diákok részvételével. A határon átnyúló együttműködés szintjének növelése céljából a partnerek 174 határon átnyúló rendezvényt valósítottak meg csaknem 2 500 magyar és szlovák részvevő közreműködésével.
• A geocaching útvonal továbbfejlesztését 20 új geocaching pont kialakításával, és egy 15 geocaching túrát tartalmazó applikáció létrehozásával.
Teljes költségvetés: 464 460,20 EUR
ERFA támogatás: 394 791,17 EUR
További információ a magyar oldalon: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága  9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Tel.: + 36 99 537 620 E-mail: fhnp@fhnp.kvvm.hu
További információ a szlovák oldalon: Somorjai Regionális Fejlesztési Ügynökség Fő u. 37, Somorja Tel.: +421 905 233 989 E-mail: tuba@rrasamorin.sk

A Somorjai Regionális Fejlesztési Ügynökség sajtóhíre
E sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Megszakítás