Több út- és járdaszakasz megújul idén

19. ápr 2017.

2017 folyamán városunk több útszakasza új aszfaltburkolatot kap, illetve járdák és újabb parkolóhelyek kialakítására is sor kerül majd. A munkálatok április és november közt valósulnak meg.

„Mielőbb szeretnénk megkezdeni a Töltés menti utcán található feszület környékének rendezését – közölte Tóth László, a Városi Hivatal közlekedési, közrendi és biztonságügyi szakosztályának vezetője. – Itt a műemléket körülvevő zöld terület bővítését és szegélyzését követően körforgalom, illetve az esővíz elvezetését szolgáló vízvesztő épül majd. Mivel a szóban forgó terület fele a Vízgazdálkodási Vállalaté, egyelőre várjuk, hogy jóváhagyják a tervet. Az építkezés várhatóan június végén fejeződik be.”

A Gazdasoron e hónapban sor került több megsüllyedt útszakasz és járda újrabetonozására. Május első felében az úttestre új aszfaltburkolat kerül, és egyes szakaszain kibővítésre kerülnek a leszűkült útszakaszok.

Május és június folyamán új aszfaltburkolatot kap a Kereszt utca, a Szőlőkert utcától egészen az Új utcáig; ezzel egyidőben térkővel kirakott járda is épül. A Tűzoltó utcában, mégpedig a Pomléi út torkolatától a tűzoltóállomásig a parkolók átalakítására kerül sor, aminek eredményeképpen azok az előírásoknak megfelelőek lesznek. Szintén május és június folyamán a Pomléi út és a Fő utca egy-egy hosszabb szakaszának kijavítására, újraaszfaltozására is sor kerül. Búcsúháza városrészben a nyár folyamán az építkezési telkekhez épül új útszakasz. Júniusban és júliusban pedig várhatóan sor kerül a központi buszpályaudvar peronközeinek aszfaltozására. A nyár folyamán kerül sor a közvilágítás korszerűsítésére a Fő utca felső részén és a Kolostor utca egy részén is. Szeptemberben és októberben teljesen megújul a Lovagló utca, az új útburkolat mellett járda épül, és átszerveződik a közúti forgalom. Itt még mindig folyamatban van a kivitelezési tervek kidolgozása. Az idei év utolsó nagyobb beruházása a Csölösztői úton valósul meg, az úgynevezett „katona-blokk” körül, ahol 26-28 új parkolóhely épül.

A város, illetve a kivitelezési munkálatokat végző Area Šamorín Kft. vezetése ezúton is köszöni a munkálatok által érintett területek lakosainak a megértését és türelmét.