Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Somorja Város pályázatot hirdet a Közös építésügyi hivatal vezetői posztjára

2019. okt. 21

Somorja Város a SZNT 2003. évi 552. számú közösségi érdekben végzett munkáról szóló törvénye alapján, valamint Somorja Város munkarendjének 4.3.1. és 4.3.2. pontja értelmében pályázatot hirdet
a Közös építésügyi hivatal vezetői posztjára

A megbízatási időszak kezdete 2019. december 1.

Pályázati feltételek:

– II. fokú főiskolai vagy egyetemi végzettség,
– minimum 5 éves szakmai gyakorlat,
– szakmai alkalmaság – a SzK Építésügyi és Területfejlesztési Minisztrériumának 547/2003 számú rendeletében foglalt, az építési hivatal tevékenységei ellátására vonatkozó szakképzettségi követelmény
– számítógépes ismeretek (Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel),
– a fennt említett szakterületeket érintő törvények ismerete,
– a vezetői tapasztalatok előnyt jelentenek,
– a közigazgatásban szerzett tapasztalatok előnyt jelentenek,
– a magyar és más idegen nyelv ismerete előny,

A jelentkezést (amelynek tartalmaznia kell a pályázó beleegyezésését személyi adatainak feldolgozásához) a szakmai önéletrajzzal, az egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló okirattal, a feddhetetlenségi bizonyítvánnyal (három hónapnál nem régebbi), kérjük 2019.11.8-ig (péntek) az alábbi címre eljuttatni: Városi hivatal, Fő utca 37, 931 01 Somorja.

A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag a pályázat céljaira használjuk fel, és azok kezelése a szerződéskötést megelőző cselekményekhez szükségesek. A feltüntetett személyes adatokat a pályázati bírálóbizottság tagjainak és a pályázati eljárást előkészítő munkatársaknak továbbítjuk. A személyes adatokat harmadik országokba nem továbbítjuk. A pályázat céljából összegyűjtött személyes adatokat a pályázat időtartama alatt, valamint a pályázat befejezését követő 3 hónapon keresztül őrizzük meg; az őrzési idő leteltét követően ezeket a személyes adatokat megsemmisítjük, vagy (munkajogviszony vagy más hasonló jogviszony létrejötte esetén) munkajogi célra használjuk fel. Bővebb információ a személyes adatok védelméről a www.samorin.sk weboldalon.

A borítékra írják rá :
„Výberové konanie – vedúci/vedúca Spoločného obecného úradu, odbor stavebný (Stavebný úrad) v Šamoríne“

Orosz Csaba s. k.
polgármester

Megszakítás