Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Pályázat oktatásügyi intézmények igazgatói tisztségének betöltésére

2019. okt. 29

Somorja Város a 2003. évi 596. számú,  az állami oktatásügyi igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati szervekről szóló SZNT– törvénye 4.§-sa alapján és a 2003. évi 552. számú közösségi érdekben végzett munkáról szóló SZNT– törvénye alapján

p á l y á z a t o t    h i r d e t  az alábbi

oktatásügyi intézmények igazgatói tisztségének betöltésére

Materská škola – Óvoda, Poľovnícka 1029, Šamorín – Somorja

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Prvá ulica 108,

Šamorín – Mliečno, Somorja – Tejfalu

2020. január 1-jétől kezdődő időszakra.

 

Pályázati feltételek:

a) szakmai képzettség

 • megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség az SZK NT a pedagógiai és szakvégzettségű alaklmazottakról szóló 2019. évi 138-as törvénye értelmében,
 • minimum 5 év pedagógiai gyakorlat a SZK NT 596/2003-as sz. törvényének 3. paragrafusa alapján az első attesztációs vizsga letétele az SZK NT évi 138-as törvénye értelmében,

b) erkölcsi feddhetetlenség a SZK NT évi 317-es sz. törvényének 3. paragrafusa szerint

c)szükséges iratok:

 • írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra,
 • a végzettséget és attesztációt igazoló okirat hitelesített fénymásolata,
 • erkölcsi bizonyítvány leirata – výpis (három hónapnál nem korábbi),
 • szakmai önéletrajz,
 • okirat a pedagógiai gyakorlatról,
 • munkaalkalmasságot igazoló orvosi vélemény,
 • az óvoda irányításának, fejlesztésének írásos tervezete,
 • a pályázaton résztvevő beleegyezése személyi adatainak a felhasználására a SZK NT a személyi adatok védelméről szóló 18/2018-as sz. törvénye alapján

d) egyéb kritériumok és elvárások:

 • számítástechnikai imeretek, vezetői képesség, az állami és magyar nyelv megfelelő szintű ismerete.

 

     A pályázatra a szükséges iratokat kérjük 2019. november 28-ig az alábbi címre eljuttatni:

         Mestský úrad – Városi Hivatal, Hlavná 37, 931 01 Šamorín.

 

A borítékra írják rá a megfelelő intézmény alapján:

Výberové konanie MŠ Poľovnícka – Pályázat – neotvárať

Výberové konanie –  MŠ Mliečno – Pályázat – neotvárať

Megszakítás