Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Óvodai beíratások a 2020/2021-es tanévre

a nevelésről és oktatásról, valamint más törvények módosításáról szóló 245/2009. sz. törvény (közoktatási törvény) 59.§ (3) bek. értelmében, továbbá az oktatási miniszter rendkívüli helyzet okán kiadott határozata alapján

A beíratás formája: a gyermek törvényes képviselőjének írásos kérelme (a kérelem nem tartozik a Szlovák Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium által elfogadott és közzétett nyomtatványok közé)
Az óvodai felvételi kérelem benyújtásához a gyermek személyes jelenléte nem szükséges!

A benyújtás módja: – az óvoda e-mail-címére elektronikusan elküldött űrlapként
– e-mailben az óvoda e-mail-címére,
– írásban postán az óvoda címére,
– személyesen az óvodában (csak kivételes esetekben)

A felvételi kérelem 2020. május 11-től 2020. május 15-ig nyújtható be.
Időpont: 8.00 órától 12.00 óráig (személyes benyújtás esetén)

A gyermek egészségi állapotáról szóló orvosi igazolást nem kell a kérelemmel együtt benyújtani; ha azonban a törvényes képviselők utólagosan, az óvodai felvételről szóló határozat kiadásáig nem nyújtják be a gyermek egészségi állapotáról szóló orvosi igazolást, az óvoda a gyermeket csak beszoktatási célú tartózkodásra veszi fel.
Sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez az illetékes nevelési tanácsadó és prevenciós intézmény szakvéleményét a kérelemmel együtt nem kell benyújtani; ha azonban a sajátos nevelési igényű gyermek törvényes képviselői utólagosan nem nyújtják be a gyermek egészségi állapotáról szóló orvosi igazolást és az illetékes nevelési tanácsadó és prevenciós intézmény szakvéleményét, az óvoda a gyermeket csak diagnosztikai célú tartózkodásra veszi fel. A törvényes képviselő az igazolásokat utólagosan, az iskolai oktatás rendkívüli szüneteltetésének lezárultát követően kézbesíti.
Az óvodába elsősorban azok a három-hat éves korú gyermekek nyernek felvételt, akik a 2020/2021-es tanévben 2020 szeptemberétől folyamatosan fogják látogatni az óvodát.
Az óvodai felvétel során előnyt élveznek azok az öt éves kort betöltött gyermekek, akik esetében a tankötelezettség kezdési időpontjának halasztására, illetve utólagos halasztására került sor.

Két évesnél fiatalabb gyermek nem vehető fel az óvodába.

A gyermek óvodai felvétele csak akkor tekinthető érvényesnek, amikor az óvoda igazgatója kiadta a gyermek felvételéről szóló határozatot.
Az 596/2003. sz. törvény 5. § (14) bek. a) pontja értelmében a gyermekek óvodai felvételéről az óvodaigazgatók jogosultak dönteni.

Somorja Város fenntartásában lévő óvodák  (letölthető Word-formátumban)

Az űrlap 2020. május 8-tól lesz letölthető.

Megszakítás