Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Gymnázium M.R. Štefánika s vyuč. jazykom slovenským
Slnečná 2, 931 01 Šamorín
tel. +421-(0)31-562 21 97
web: http://gymmrssam.edupage.org/

Gymnázium I. Madácha s vyuč. jazykom maďarským
Madách Imre Magyar Tannyelvű Gimnázium
Slnečná 2, 931 01 Šamorín
tel. +421-(0)31-562 22 57
web: https://madach.edupage.org/

Súkromná stredná odborná škola spotrebných družstiev Jednota
a Jednota Fogyasztási Szövetkezetek Magán Szakközépiskolája Vinohradská 48 Šamorín

Vinohradská 48, 931 01 Šamorín
Tel.: +421-( 0 ) 31 562 24 15
e-mail: sekretariat@hasossamorin.edu.sk
web: www.hasossamorin.edupage.org

Súkromná hotelová akadémia SD Jednota Vinohradská 48 Šamorín

Vinohradská 48, 931 01 Šamorín
Tel.: +421-( 0 ) 31 562 24 15
e-mail: sekretariat@hasossamorin.edu.sk
web: www.hasamorin.edupage.org

 

Skip to content