Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

V zmysle rozhodnutia krízového štábu Mesta Šamorín sa menia stránkové dni MsÚ nasledovne:
Pondelok:
8:00–12:00
Streda: 8:00–12:00, 13:00–17:30
Piatok: 8:00–12:00

Úradné hodiny primátora mesta:
Po telefonickom dohovore, termín si môžete dohodnúť na tel. čísle 031-590 0418.