Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Adresa: Bratislavská 27
931 01 Šamorín
telef.číslo 031/56 223 36

Jednota dôchodcov Slovenska
predseda Michal Bors
klubový deň: pondelok

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR
základná organizácia Šamorín
predsedníčka Alžbeta Godányová
klubový deň: utorok, štvrtok

Klub dôchodcov Samaria
predsedníčka Helena Mészárosová
klubový deň: streda + každý druhý piatok v mesiaci

Slovenský zväz telesne postihnutých 769
predseda František Fehér
klubový deň: každý druhý piatok v mesiaci

Skip to content