Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Budujeme Partnerstvá

Program:  Intereg Slovenská republika – Maďarsko

Prioritná os 4:  Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Názov projektu: Vzdelávane trvalo udržateľného rozvoja v regióne Szigetköz – Žitný Ostrov

Začiatok projektu:         1.6.2021

Ukončenie projektu:      31.5.2023

Výška podpory: 48 563,47 Eur (pre mesto Šamorín)

 

Obsah projektu:

V rámci projektu „Trvalo udržateľná environmentálna výchova v oblasti Szigetközu a Žitného ostrova”, podporovaného Programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika/Maďarsko sa v miestnosti novo rekonštruovanej budovy Korona v Šamoríne sa vytvorí miestnosť pre workshopy v ktorej sa budú venovať študenti v rámci celodenných podujatí témam, súvisiacich s dunajskou prírodou. Počas leta budú organizované 2 x týždenné tábory podobného zamerania aj za účasti mladých z Mosonmagyaróváru. Pre verejnosť bude zaujímavá aj výstava „Dunaj na okolí Šamorína“, ktorá bude inštalovaná taktiež v Korone. Učebné pomôcky nakúpené v rámci projektu budú aj v budúcnosti využívané žiakmi miestnych základných škôl.

Partneri projektu:

  • Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
  • Mesto Šamorín
  • Regionálna rozvojová agentúra Šamorín
  • Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
  • Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület
  • Szigetköz Natúrpark Egyesület

Aktuality v rámci projektu :

Skip to content