Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Názov projektu : Obnova športového areálu pri ZŠ Mátyása Korvína

Príspevok schválený v roku 2022 na základe výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu “Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry”

číslo výzvy: 2021/004

schválený príspevok: 75 000,00 eur

celkové náklady projektu: 178 794,63 eur

Opis a účel projektu: Projekt má prispieť k vytvoreniu podmienok pre plnohodnotný telesný a motorický rozvoj detí, prispieť k zabezpečeniu možnosti športových aktivít detí ako aj zabezpečiť možnosť zdravo a užitočne využiť voľný čas na športovú aktivitu.
Zámerom projektu je ponúknuť deťom a mládeži mesta širokú škálu športových aktivít nie len na hodinách telocviku ale aj v ich voľnom, mimoškolskom čase. Mladý človek je po škole unavený a obmedzovaný v prirodzených pohybových činnostiach. V protiklade k práci, ktorá zaťažuje nervový systém a zvyšuje psychickú únavu, vystupujú do popredia športové aktivity, ako prostriedok regenerácie a aktívneho odpočinku. Realizovaním športových aktivít dochádza k obnove fyzických a psychických síl.
Mesto Šamorín je domovom viacerých športových aktivít,máme 10 športových klubov, ktoré na vysokej úrovni zabezpečujú trénovanie detí a mládeže v Šamoríne. Projekt má prispieť k vytvoreniu podmienok pre plnohodnotný telesný a motorický rozvoj detí, prispieť k zabezpečeniu možnosti športových aktivít detí.

Projekt “Obnova športového areálu pri ZŠ Mátyása Korvína v meste Šamorín je zameraný na obnovu a celkovú rekonštrukciu areálu pri základnej škole v meste Šamorín. Hlavným cieľom projektu je celkovo zveľadiť vzhľad, zlepšiť pohybovú aktivitu žiakov základnej školy, zefektívniť tréningový proces športovcov a doplniť nové športové využitie pre obyvateľov mesta Šamorín.
Atletická dráha je v dezolátnom stave a nie je vhodná na výučbu a rozvoj telesných športov, preto sa pristúpilo na jej obnovu. Novo navrhované ihrisko bude slúžiť na rôzne bežecké aktivity. Rieši viacúčelovú bežeckú dráhu s povrchom z tartanu. Na školskom ihrisku sa vybuduje komplexný športový areál, kde sa bude nachádzať:
– atletická dráha z Tartanu
– skok do diaľky (skok do piesku)
– vrh guľou

začiatok projektu : 08/2022

ukončenie projektu : 06/2023

Skip to content