Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Názov projektu: Prvé bylinkové komunitné záhrady v Szigetköze a na Žitnom ostrove

Krátky názov: MOSONHERB

Podora z EFRR: Pisztráng Kör Egyesület 27.228,44 EUR, Somorja Város 15477,68 EUR

V rámci projektu v Ekoparku v obci Dunasziget bola vytvorená špeciálna bylinková záhrada, v ktorej okolo vrbovej kaplnky oblúkovite zriadili vysoké záhony, mulčované záhony s pletenými okrajmi, ružový háj, pergoly, bylinkovú špirálu, hmyzí hotel, včeliu a motýliu záhradu. Pri zriadení záhonov a výsadbe sa zúčastnilo viac ako 600 žiakov formou workshopov. V rámci týchto stretnutí sa oboznámili s prírodnými a pestovanými bylinkami a ich využívaním. Mohli spraviť aj bylinkové mydlo, pomazánky, lekvár a pečivo.

Projekt „MOSONHERB“ č. SKHU/WETA/1901/4.1/023 podporuje Fond malých projektov Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko.

 

 

Prvé bylinkové komunitné záhrady v Szigetköze a na Žitnom ostrove

Organizácia Pisztráng Kör Egyesület (Dunasziget, HU) a Mesto Šamorín uchádzali o podporu Fondu Malých projektov so svojim projektom MOSONHEREB. Cieľom projektu je priblížiť tematiku bylinkových rastlín k väčšiemu počtu žiakov.

Na maďarskej strane sa realizuje 30 workshopov pre 600 žiakov. V rámci týchto podujatí sa oboznámia s bylinkami, rastúcimi divoko, potom v novej 2500 m2 bylinkovej záhrade Ekoparku v Dunaszigete sa budú venovať aktuálnym úlohám, ako sadenie, sejba, zber, spracovanie. Poobede si pre seba spravia bylinkové mydlo.

Účastníkom poskytneme aj plagát s vyobrazením a používaním 14 najčastejších byliniek a 6 najaktívnejších škôl dostane set na výrobu bylinkového čaju s tematickými hrnčekmi a so sušenými bylinkami.

  1. septembra organizujeme bylinkový festival na ktorom privítame aj našich partnerov zo Slovenska.

Na program je možné prihlásiť sa na adrese: info@pisztrangkor.hu

Na slovenskej strane v 4 šamorínskych základných školách (M. Corvina, M. Bela, Mliečno a špeciálna základná škola) sa vybudujú bylinkové záhrady, v ktorých v priebehu júna a začiatkom augusta žiaci po 6 workshopoch sa oboznámia s bylinkami a ich využívaním. Do worskhopov budú zapojení aj odborníci z mesta. V septembri výsledky projektu budú prezentované v rámci školského bylinkového festivalu. Školy dostanú aj set na prípravu bylinkového čaju a tematické hrnčeky.

V rámci projektu bude spracovaný aj pracovný zošit o prírodných a kultúrnych hodnotách Šamorína.

Podpora z verejných zdrojov: 15 477,68 EUR

 

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Lea Fašangová, projektová manažérka

E-mail: lea.fasangova@samorin.sk, Telefón: + 421 908/ 703 682

Podujatia sa uskutočnia v rámci projektu „Prvé bylinkové komunitné záhrady v Szigetköze a na Žitnom ostrove“ č. SKHU/WETA/1901/4.1/023 podporovaného Fondom malých projektov Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko.

 

Download (PDF, Unknown)

 

Skip to content