Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
27. mar 2017.

Obnova ihriska na Gazdovskom rade

Komisia športu a mládeže mestského zastupiteľstva nášho mesta po prijatí rozpočtu mesta na rok 2017, aj v tomto roku vyčlenila sumu 10 tisíc eur na obnovu detských a športových ihrísk Šamorína. Vlani boli vybudované a odovzdané do užívania dve, tzv. vonkajšie posilňovne s fitness...
27. mar 2017.

Čo sa môže stavať na území bývalého Datexu?

Hocičo, domnievajú sa mnohí. Druhá modifikácia územného plánu mesta však jednoznačne stanovuje, že spomínané územie na rohu Kasárenskej a Jazdeckej bolo predvlani preklasifikované z priemyselného využitia na využitie bývania – a to so zámerom, aby na tomto obývanom území nemohla...
27. mar 2017.

Zápis do materských škôl

Mesto Šamorín ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v Šamoríne po dohode s riaditeľmi materských škôl v zmysle §59 ods. 3) zákona č.245/2009 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamuje, že zápis do materských škôl n...
24. mar 2017.

Šamorín sa stáva Mestom prevencie

marca, v popoludňajších hodinách sa uskutočnil slávnostný akt odovzdania štafety projektu Mesto prevencie na Mestskom úrade v Dunajskej Strede. Naše mesto zastupoval viceprimátor Csaba Orosz, prednosta MsÚ Ing. Ervin Sármány, Mgr. Ilona Almási, samostatná odborná referentk...
23. mar 2017.

Koncert na Kvetnú nedeľu

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Šamoríne srdečne pozýva všetkých na koncert vážnej hudby komorného súboru Harmonia Classica, ktorý sa uskutoční dňa 9. apríla 2017, v nedeľu, o 16:00 hod. v evanjelickom kostole v Šamoríne.
23. mar 2017.

Lordi – divadelné predstavenie v MsKS

Dňa 3. apríla 2017, o 19:00 pozývame všetkých priaznivcov divadla na predstavenie Lordi.   Podkladom tejto neodolateľnej komédie bola korešpondencia O. Wildea a R. Rossea, ktorú si vymieňali po Wildeovom prepustení z väzenia, kým žil v Paríži pod menom Sebastian Melmoth. V...
22. mar 2017.

Víkend je opäť o hudbe

Vďaka Mozi Klubu a Sup-Sup Music Clubu, cez víkend môžeme v našom meste absolvovať až dva koncerty. V piatok, 24. marca o 19:00 do Mozi Klubu zavíta jedna z najúspešnejších rockových formácií Maďarska, skupina Ivan & The Parazol. Predskokana im robí azda najenergickejši...
22. mar 2017.

Tvoriví pedagógovia – výstava

Učiteľský zbor Základnej školy Mátyása Korvína s vyuč. jaz. maďarským v Šamoríne pozýva všetkých priaznivcov výtvarného umenia na výstavu s názvom Tvoriví pedagógovia. Vernisáž: 27. marca 2017, o 18:00 hod., vo Výstavnej sieni Štefana Tallósa Prohászku v MsKS Výstava potrvá do 5....
21. mar 2017.

Spaľovňa odpadov v Šámote – zatiaľ na mŕtvom bode

Ani naďalej nebolo vydané definitívne rozhodnutie ohľadne zariadenia na vysokoteplotné materiálové a energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu plazmovou technológiou, ktoré malo byť vybudované v mestskej časti Šámot. Vedenie Šamorína, s odvolaním sa na druhú zmenu územnéh...
20. mar 2017.

Autobusová linka x-bionic® – dosiahnuť optimum

S cieľom dosiahnutia lepšej vyťaženosti autobusu premávajúceho po linke Čilistov – Šamorín – Kvetoslavov bola vykonaná racionalizácia cestovného poriadku. Príchody a odchody autobusu boli prispôsobené k rannej a popoludňajšej špičke, smerujúcej na železničnú stanic...
17. mar 2017.

Výtlky na mestských komunikáciách sú odstránené

Dnešným dňom bola dokončená oprava výtlkov mestských komunikácií, počas ktorej bolo odstránených 173 porúch krytu vozovky, použitím 36,5 ton asfaltovej zmesi. Spoločnosť Area Šamorín, s.r.o. žiada obyvateľov mesta, aby prípadné ďalšie výtlky, zistené počas jarných mesiacov...
16. mar 2017.

Zápis do nultého a prvého ročníka ZŠ Mateja Bela Šamorín

Zápis do 0. a 1. ročníka v školskom roku 2017/2018 sa uskutoční v dňoch: streda 5.apríla – piatok 7. apríla 2017 od 15:00 h do 18:00 h  a v sobotu 8. 4. 2017 od 9:00 h do 12:00 h. Prineste so sebou rodný list dieťaťa a finančnú hotovosť 15 € na zaplatenie predlohových a...
28 nájdených