Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Mesto osvetlí tri priechody pre chodcov z vlastných zdrojov

2019. nov. 11

Šamorín sa v júni 2019 v rámci výzvy číslo III. Prezídia Policajného zboru 2019 uchádzal o dotáciu na projekt Osvetlenie priechodov ako bezpečnostné riešenie vo výške 10 786 eur. Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie na troch priechodoch pre chodcov, a to na Bratislavskej ceste pri Novej ulici, pri autobusovej zastávke v Mliečne a pri Parkovej ulici pri autobusovej stanici. Cieľom projektu bolo znížiť dopravnú nehodovosť s dôrazom na ochranu chodcov. Šamorín sa o finančné prostriedky uchádzal spolu s ďalšími 215 samosprávami, pričom podporených bolo len dvanásť projektov. Naše mesto však medzi nimi nebolo, preto sa rozhodlo priechody osvetliť z vlastných zdrojov. Tento rok samospráva dokáže prefinancovať osvetlenie priechodu pre chodcov pri autobusovej zastávke v Mliečne, kde bol minulý rok priamo na priechode zrazený chodec. Ostatné dva priechody budú osvetlené na budúci rok.

Skip to content