Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

AT HOME GALLERY
Mliečňanská 5, 931 01 Šamorín
tel. +421-903-255 681
e-mail: athomegallery@gmail.com
www.athomegallery.org

BIBLIOTHECA HUNGARICA
Parková 4, 931 01 Šamorín
tel. +421-(0)31-590 27 97
e-mail: bibliotheca@foruminst.sk
www.foruminst.sk

FÓRUM INŠTITÚT PRE VÝSKUM MENŠÍN
Parková 4, 931 01 Šamorín
tel. +421-(0)31-590 2790
e-mail: forum@foruminst.sk
www.foruminst.sk

ZDRUŽENIE OBCÍ HORNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE
Hlavná 37, 931 01 Šamorín
tel. +421-(0)31-560 36 66, fax: +421-(0)31-560 36 68
e-mail: zohzo@stonline.sk
www.zohzo.sk

OZ IMMORTAL
Vinohradnícka 31, 931 01 Šamorín
e-mail: immortal@proratio.sk
www.immortal.sk

PRO RATIO
Slnečná 2, 931 01 Šamorín
tel./fax: +421-(0)31-562 22 57, tel. +421-(0)31-562 29 07
e-mail: kuratorium@proratio.sk
www.proratio.sk

CENTRUM MIESTNEHO ROZVOJA V ŠAMORÍNE (CMRŠ)
Hlavná 37, 931 01 Šamorín
tel. +421-(0)31-590 27 91

MATERSKÉ CENTRUM BABA KLUB
Poľovnícka 5, 931 01 Šamorín
Tel.: +421 948 508 125
e-mail: babaklub@babaklub.sk
www.babaklub.sk

Občianske združenie Ain Karim
Kláštorná ulica č. 2, 931 01 Šamorín
tel.: +421 917 273 986
+421 911 312 309
e-mail: ivana.tisonova@ainkarim.sk
www.ainkarim.sk

Laura,združenie mladých – stredisko Šamorín
Záhradnícka 21, 931 01 Šamorín
tel.č. 031/56 271 49
e-mail: laura.samorin@gmail.com
www.laura-mladez.sk

HARMONIA CLASSICA
Gazdovky rad 29, 931 01 Samorín,
tel. +421-(0)903-023 164, +421-(0)915-586 721
www.harmoniaclassica.sk

Nadácia KRIŽOVATKA
Pomlejská cesta 2205/2A, 931 01 Šamorín
tel. +421-(0)31-562 49 75
e-mail: nadaciakrizovatka@gmail.com
www.nadaciakrizovatka.sk

MS SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA
Obilná ulica, Šamorín
Predseda: Fürdős Jozef
Tel.: 0904 427 646
jozeffurdos@centrum.sk
Školiteľka: Veronika Dudásová
Tel.: 0904 213 634
veroni86@azet.sk
Vedúca zdravotného družstva: Alžbeta Simonová
Tel.:0903 749 311
simon.bobe@gmail.com

Občianske združenie  Pre Šamorin – Somorjáért  Polgári  Társulás
Hlavná 39, 931 01 Šamorín
IČO:36084956
DIČ:2021429487
Predseda:  Tóthová Agnesa
www.presamorin.sk

agnesatothova14@gmail.com
0905/276932

HENDYHELP – ŠAMORÍN OZ
Mestský úrad
Hlavná 37, 931 01 Šamorín
tel. +421-918-836 611

www.hendyhelpsamorin.eu

e-mail:  info@hendyhelpsamorin.eu

štatutár: Jakub Nagy

Skip to content