Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Názov projektu: Moderné kláštory
Kód projektu:  SKHU/1601/1.1/030
Začiatok a ukončenie projektu:    11/2017 – 10/2019
Financovanie projektu:  1 338,967,70 Eur ( ERDF – program  Interreg V-A Slovensko – Maďarsko )
1 575 256,112 Eur (celkový rozpočet projektu)

Obsah projektu:
Hlavným cieľom projektu je rozvoj spolupráce v oblasti kultúry, a pomocou spoločných aktivít medzi Šamorínom a Svätým Bencér Mórom v Győri zvýšiť atraktivitu prihraničného regiónu. Hlavné aktivity projektu sú nasledovné: rekonštrukcia budovy Koruny v Šamoríne a rekonštrukcia budovy Svätého Bencés Mór v Győri, vytvorenie stálych výstav v rámci rekonštruovaných budov, organizovanie spoločných konferencií cirkevo – kultúrnou tematikou, workshopov a vystúpenia spoločných speváckych zborov. Tieto udalosti sa uskutočnia vo spojení prihraničných partnerov, pričom otváracia konferencia bude v Győri a ukončovacia bude v Šamoríne. Výsledkom projektu bude značné zvýšenie návštevnosti z druhej strany hranice, vybudovanie strategickej spolupráce v oblasti kultúry pomocou 8 spoločných podujatí ročne, a zabezpečenie ročne 1500 návštevníkov na výstavách na obidvoch stranách hranice.  Cieľová skupina spoločných konferencií je približne 400 osôb z radov základných škôl, stredných škôl, zástupcov cirkevného života a nie v poslednom rade obyvatelia a návštevníci okolia Šamorína a Győru. Rekonštrukcia objektu Koruny v srdci Šamorína umožňuje vybudovanie kultúrno – turistickej informačnej kancelárie, ktorej návštevnosť bude ročne min 1000 ľudí, čo bude mať veľký vplyv na rozvoj cestovného ruchu.

Aktuality ohľadom projektu

Obsah tejto stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie
Skip to content