Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Svetový deň vody – prebehlo vyhodnotenie výtvarnej súťaže

2018. mar. 23

V koncertnej sále Základnej umeleckej školy Štefana Németha-Šamorínskeho sa dnes predpoludním konalo slávnostné odovzdanie cien výhercom výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásilo mesto Šamorín a Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra pri príležitosti Svetového dňa vody. Žiakmi základných škôl v Šamoríne, umeleckej školy a deťmi navštevujúcimi Centrum voľného času Kukkónia bolo do súťaže zaslaných celkovo 105 kresieb. Porota vedená riaditeľkou ZUŠ Irenou Szűcsovou ich hodnotila v troch kategóriách; ocenení boli nasledovní žiaci:
1. kategória, ročníky 1-4. – Miško Belan (ZŠ Mateja Bela), Ema Plevová (ZUŠ), Pőthe Laura (ZŠ s VJM v Mliečne),
2. kategória, ročníky 5-7. – Alexandra Chuzhba (ZUŠ), Csiordas Eszter (ZŠ s VJM Mateja Korvína), Bokor Liliana (CVČ Kukkónia),
3. kategória, ročníky 8-9. – Görcs Márta (ZŠ s VJM Mateja Korvína), Horváth Liliana (ZUŠ), Natália Szijjártová (ZŠ Mateja Bela).
Cenu riaditeľa ZsVS, a. s. OZ Dunajská Streda získala  Alexandra Chuzhba, cenu primátora mesta Šamorín Magyarics Abigél.
Ocenenia odovzdal Ing. Ladislav Sebő, riaditeľ dunajskostredského odštepného závodu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. so sídlom v Nitre a Gabriel Bárdos, primátor nášho mesta.

Skip to content