Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Správa •
2023. feb. 02

Odchyt túlavých zvierat – ako na to?

Odchyt túlavých zvierat, ich umiestnenie a následná starostlivosť je pre samosprávy prakticky nikdy nekončiaca úloha. Nie je tomu inak ani v Šamoríne; v uplynulých rokoch sme túto tému už viackrát otvorili. Odchyt túlavých zvierat v Šamoríne patrí k úlohám Mestskej polície, kam...
- Správa •
2023. feb. 02

Slávnosti pre jubilantov v klube dôchodcov

V Klube dôchodcov na Pomlejskej ceste sa konali v posledných januárových dňoch dve oslavy pre jubilantov. Kým 24. januára sme zablahoželali seniorom, ktorí v decembri 2022 dovŕšili 70, 75, 80, 85 a viac rokov, v posledný deň mesiaca primátor mesta Csaba Orosz sa stretol so...
- Správa •
2023. jan. 30

Aj Šamorín sa pripojí k protestnej iniciatíve samospráv

Združenie miest a obcí Slovenska – ZMOS na svojom zasadnutí dňa 24. januára odobrila protestnú iniciatívu s názvom „Mestám a obciam zhasína nádej.“ Ide o aktivitu, v rámci ktorej samosprávy dnes, 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. zhasnú na pol hodinu verejné...
- Správa •
2023. jan. 26

Pripravuje sa plán rozvoja mesta, organizácie majú možnosť podať návrhy

Regionálna rozvojová agentúra Šamorín z poverenia samosprávy mesta Šamorín pripravuje návrh Plánu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta na obdobie 2025-2030. Organizácie, pôsobiace na území mesta majú možnosť navrhnúť svoje rozvojové zámery, ktoré po odsúhlasen...
- Správa •
2023. jan. 25

25. februára: dražba nájmu trhových stolov na mestskom trhovisku

25. februára 2023, o 9.00 hod. sa v bábkovej sieni Mestského kultúrneho strediska uskutoční dražba, ktorého predmetom je nájom trhových stolov na Mestskom trhovisku v Šamoríne na rok 2023. Nájomná cena stolov slúžiacich na predaj poľnohospodárskych produktov sa pohybuje od 90 do...
- Správa •
2023. jan. 23

Nominácie na Ceny mesta Šamorín môžete podať do 12. februára

Samospráva Mesta Šamorín od roku 2016 pravidelne udeľuje ocenenia osobám a organizáciám, ktoré sa svojou prácou do značnej miery pričinili o rozvoj mesta. Odovzdávanie cien sa uskutoční v apríli, ku Dňu Mesta Šamorín. Nominácie môžu podať obyvatelia i organizácie a ...
- Správa •
2023. jan. 23

Účasť na referende v Šamoríne bola 15 percent

V sobotu 21. januára 2023 sa na Slovensku konalo tzv. referendum o referendum. Voliči sa mohli vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením NR SR. Deviateho referenda v histórii samostatného Slovenska sa zúčastnilo 27,25 ...
- Správa •
2023. jan. 23

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať aj mimo stránkových dní

Oznamujeme našim obyvateľom, že vzhľadom na blížiaci sa termín podania daňových priznaní k dani z nehnuteľností (31. januára 2023) bude príslušné oddelenie Mestského úradu v Šamoríne prijímať daňové priznania aj mimo stránkových dní, a to 24., 26. a 31. januára 2023 v čase od...
- Správa •
2023. jan. 18

V sobotu 21. januára sa koná referendum o predčasných voľbách

V sobotu 21. januára 2023 sa obyvatelia Slovenska budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením NR SR. Hlasovacie miestnosti budú po celej republike otvorené od 7.00 do 22.00 hod., volič obdrží jeden hlasovací lístok s...
- Správa •
2023. jan. 18

Kvetoslavov hľadá riaditeľov materskej a základnej školy

Obec Kvetoslavov vypisuje konkurz na obsadenie funkcie – riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Hlavná ulica č. 264/67 a – riaditeľky/ riaditeľa Základnej školy Kvetoslavov 266, Školská ulica 266/3. Predpokladaný nástup v prípade riaditeľa MŠ: 1. júna 2023, v prípade...
- Správa •
2023. jan. 18

Mimoriadny odpočet vodomerov v dôsledku zvýšenia ceny vodného a stočného

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. touto cestou informuje verejnosť, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom vo výške 1,27 €/m3 bez DPH a maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody...
- Správa •
2023. jan. 17

Všetky šamorínske projekty sú úspešné

Vedenie Trnavského samosprávneho kraja v týchto dňoch zverejnilo zoznam projektov, ktoré v období 2022/2023 získajú podporu v rámci programu participatívneho rozpočtu župy. Z 13 úspešných projektov boli 4 podané organizáciami pôsobiacimi na území nášho mesta, čo v tomto prípade...
2519 nájdených
Skip to content