Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Mestá Šamorín a Mosonmagyaróvár sú od roku 1991 družobným mestami. Na pravidelných stretnutiach poslancov samospráv p. Tóásó, predseda SZITE a poslanec v Mosonmagyaróvári zistil, že riešenie nelegálnych skládok odpadov je spoločným problémom Horného Szigetkozu a Horného Žitného ostrova. Na základe týchto rokovaní vznikla myšlienka spoločného postupu formou cezhraničného projektu s cieľom odstrániť nelegálných skládok a zároveň výchovy obyvateľov a tým znížiť riziko tvorby nových skládok. 

Cezhraničný dopad

Szigetköz-Žitný ostrov sa nachádza na štrkových nánosoch Dunaja ako jednotný prírodný-geografický celok a je rozdelený tokom Dunaja na dve časti.  Voda v podzemných štrkoch je veľmi riziková z hľadiska znečistenia, lebo nemá hornú prírodnú izolačnú vrstvu. Preto ochrana musí byť prioritou na obidvoch stranách. K tomu prispieva aj odstránenie nelegálnych skládok na obidvoch stranách hranice, lebo tieto oblasti sú navzájom prepojené. Likvidáciou nelegálnych skládok na obidvoch stranách hranice sa zníži znečistenie, a ovplyvňovaním správania sa obyvateľov sa zníži riziko tvorby nových skládok. Okrem toho sa zlepší spolupráca samospráv a neziskových organizácií v duchu družobnej spolupráce (tábor, konferencia, stretnutia).

Skip to content